Annonse
– MODIG: Arbeiderpartiets Jan Bøhler er ikke redd for å si det han mener. Ap burde lære av ham, mener SVs Andreas Halse.

– Ap, lær av Bøhler!

Jan Bøhler er et forbilde for hvordan venstresida bør ta eierskap til innvandringspolitikk, mener SV-er Andreas Halse.

Annonse
Oslo

 

Mens debatten går om hva som gikk galt i valgkampen for Arbeiderpartiet, har Andreas C. Halse, leder for Svenssonstiftelsen og SV-politiker, én klar oppfordring til Ap-ledelsen:

Det er ikke mulig å komme rundt at Ap, som et stort folkeparti, og hele venstresida må kunne sette dagsorden på integrering og innvandring – uten å kopiere Frp, sier han til Dagsavisen.

Halse har ett konkret forslag: Lær av Aps mann i Groruddalen, Jan Bøhler.

– Denne debatten må venstresida eie. Vi kan ikke bare løpe etter andre partiers politikk, sier Halse.

Fremskrittspartiet kan ikke ha monopol på innvandringsfeltet, sier han.

– Lær av Groruddalen

Ap-politiker Jan Bøhler, som denne uka ble gjenvalgt på Stortinget, er et eksempel på hvordan Ap og venstresida selv kan sette agenda i innvandringsspørsmålet – uten å bryte med venstresidas verdier, sier Halse.

Det gir resultater, mener han: I de fire bydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner, som utgjør Groruddalen, har Ap i snitt kun gått ned med 1 prosent, mens fallet er langt større ellers i landet, sier Halse. På Grorud har Ap gått ned med 0.5 prosent fra forrige stortingsvalg.
 

as halse sv
Andreas Halse. Foto: Sofie Prestegård

 

– Uredd

Bøhler tar tak i de problemene som innvandring også fører med seg, mener SV-politikeren.

– Bøhler har vært uredd, samtidig som det er ikke noen tvil om at han vil innvandrerbefolkningen og befolkningen ellers i Groruddalen det beste, sier Halse.

Selv om SV går noe fram fra forrige valg og Rødt får en mann på tinget, skriver Halse i et innlegg på Facebook at den samlede oppslutningen for AP, SV og Rødt endte på 35,8 prosent, den dårligste oppslutningen for arbeiderbevegelsens partier i noe stortingsvalg etter krigen.

For å gå framover, må Ap tenke nytt på flere områder. Partiet kommer heller ikke unna innvandrings- og integreringspolitikk, som vil være være særdeles viktig dette århundret, mener SV-eren.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Kan ikke vente på Frp

Bøhler er enig.

– Vi kan ikke sitte og vente til Listhaug og Frp kommer med neste utspill, eller grue oss til å snakke om innvandring i valgkampen. Da lar vi Frp boltre seg for mye, sier han til Dagsavisen.

– Venstresida tar oppgjør med konservative krefter ellers i samfunnet. Da må vi også gjøre det i innvandrermiljøene. Hvis vi er passive, gir vi gratispoeng til Frp. Da gir vi dem fri bane, sier Bøhler.

Etter at Frp fikk integreringsministeren har partiet fått friere spillerom. Dette viste seg også i valgkampen, mener den erfarne Ap-politikeren.

– Vi har tradisjon for å tenke at vi ikke er tjent med at slike temaer kommer opp i valgkampen. Men når vi sitter stille og ikke setter dagsorden selv i en valgkamp hvor det ikke festet seg noen andre store hovedsaker, gir det fritt spillerom til Listhaugs utspill om innvandring, sier han.

Han mener det er for tidlig å si hva som har gått galt i Aps valgkamp, men fastslår at partiet må bli flinkere til å sette sin egen dagsorden på innvandrings- og integreringsfeltet.

Les også: – Det skal ikke mer enn ti minutter på T-banen, før forskjellene er store

Innvandringsskepsis

– Hvorfor er det slik at venstresida ikke har villet ta i problemer med innvandring og integrering?

– Hvis man ikke lever nært innpå disse miljøene, så kan mange synes at debattene blir litt for vanskelige. Hvis man ikke er trygg og konkret nok på det man tar opp, tror jeg mange blir redde for at det skal skape innvandringsskeptiske stemninger. I mitt bomiljø har lenge hatt et flertall med innvandrerbakgrunn. Mange av innvandrerne jeg kjenner i Groruddalen, er enige i at man må stille krav til integrering og ta et oppgjør med konservative miljøer i egne rekker, sier Bøhler.

– Jeg opplever at Frp spiller på andre strenger. Det gjør ikke jeg, sier Ap-politikeren.

Likestilling og arbeid for innvandrerkvinner må være en viktig sak for Ap, mener Bøhler. Han viser til at mange innvandrerkvinner i Groruddalen har bakgrunn fra land som Afghanistan, Somalia og Irak, der likestilling for kvinner står svakt.

– Jenter med innvandrerbakgrunn som utsettes for æresvold trenger oppbacking fra sosialdemokratiet. Jeg kjenner noen av «de skamløse jentene». De stemmer ikke akkurat Frp, sier Bøhler.

Les også: Kampen om Groruddalen: Kaski vs. Bøhler

– Frp kommer etter oss

Bøhler sier at han har vært den første til å ta opp i Stortinget en rekke forslag med krav til integrering, som Frp først senere har valgt å fronte.

– Vi var før ute enn Frp med forslaget om forbud mot heldekkende plagg, som nikab, i skole og undervisning. Da jeg tok dette opp med Listhaug i Stortinget i september 2016, svarte hun at det ikke var noe stort problem. Senere har hun kjørt på med det i årets valgkamp. Det samme gjelder forbudet mot kjønnsdelt svømmeundervisning, forbud mot hatpredikanter og tiltak mot at barn sendes til koranskoler i utlandet, hvor regjeringen lenge har svart og opptrådt passivt, sier Bøhler.

Ap har også frontet en rekke andre forslag på integreringsfeltet der partiet har bedre løsninger enn Frp, sier han.

– Ap har vedtatt at 40 prosent i styrene i moskeene innen 2020 skal være kvinner. På Stortinget har vi fått vedtatt at Nav skal stille krav til at ingen innvandrerkvinner kan si nei til jobb på grunn av religiøse skikker, som at man ikke kan se på eller berøre menn. Her har regjeringen vært passiv, sier Bøhler.

– Hva er den politiske forskjellen på Ap og Frp i måten dere tar i dette feltet på?

– Det er ikke antallet med annen hudfarge eller bakgrunn i et bomiljø som er et problem. Det som er avgjørende er hvor mange som ikke er integrert i et skolemiljø eller bomiljø: hvor mange barn er det som ikke leker sammen på norsk? Hvor mange faller ut av videregående skole? Hvor mange står utenfor arbeidslivet? Frp snakker om å stoppe innvandringen. Det gjør ikke jeg, sier Bøhler.

Får ros fra etnisk norske

Bøhler viser til at Ap har hatt framgang i årets stortingsvalg i valgkretser som ofte omtales som områder som sliter med problemer knyttet til innvandring og integrering.

I valgkretsen Stovner videregående har Ap en oppslutning på 57,9 prosent. Det er en oppgang på 5.7 prosent fra forrige stortingsvalg. Frp ligger på 9.5, med en nedgang på 4.3. Dermed er partiet fem-seks ganger større enn Frp, sier Bøhler. Han trekker også fram Furuset og Ammerud.

– Jeg får tilbakemelding fra mange med etnisk norsk bakgrunn i Groruddalen som ser at Ap lokalt står for å stille krav om likestilling i integreringspolitikken, og at plikter og rettigheter må henge sammen. Det tror jeg vi ser avspeilet i valgresultatene, sier Bøhler.

 

– Dette er bare tull

ROSER BØHLER: – Det er bare synd at han ikke representerer partiets politikk, sier Sylvi Listhaug .

– Dette er bare tull. Fremskrittspartiet fremmet forslag om å forby heldekkende plagg allerede i 2010. Da, og ved flere andre anledninger, har vi stått helt alene om denne typen saker. Etter Ap har stemt ned våre forslag ser det endelig ut til at de har kommet etter oss og at vi får på plass et forbud mot heldekkende plagg i skolen- og undervisningsinstitusjoner, sier integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til Dagsavisen, gjennom sin politiske rådgiver Espen Teigen.

Statsråden kommer likevel med ros til Jan Bøhler.

– Jeg vil gi honnør til Jan Bøhler for å være den eneste i Arbeiderpartiet som gjerne diskuterer innvandrings- og integreringspolitikk. Det er bare synd at han ikke representerer partiets politikk. De er mer opptatt av å diskutere retorikk eller ikke diskutere saken overhodet, enn å diskutere problemene knyttet til innvandrings og integrering.

Integreringsministeren peker spesielt på en sak.

– Barnehijab i grunnskolen er et godt eksempel. Her sier både Aps Hadia Tajik, Trond Giske og flere andre at det er et problem at barn bruker hijab. De skal ikke måtte dekke seg til. Likevel er de ikke for å forby det. Jeg håper Ap også kommer etter oss i denne saken, slik at vi får på plass et regelverk som sikrer barns frihet, sier Sylvi Listhaug.

Annonse