Ap-leder ser rødt

Leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen, har lite til overs for advokat Bettina Banouns angrep på byrådets eiendomsskattemodell.

I Dagsavisen mandag gikk Bettina Banoun ut og mente at byrådet bommet totalt i sin eiendomsskattepolitikk, og tok til orde for et lavere bunnfradrag og varierende satser og reduksjonsfaktorer.

Les også: Begum oppgitt over byrådets boligpolitikk

Så rødt

Det utspillet fikk Jacobsen til å se rødt.

– Våre modeller er bedre enn hennes. Vil hun ha forandringer, får hun heller bli politiker, tordner Jacobsen overfor Dagsavisen.

– Hun har kjempet mot Arbeiderpartiets moderate eiendomsskatt lenge, og jeg er sjokkert over at hun bringer dette opp enda en gang, sier Jacobsen.

Heller ikke ordfører Marianne Borgen (SV) hadde mye til overs for Banouns forslag.

– Banouns forslag tjener kun byens rikeste og mest formuende. Jeg er mer opptatt av å jevne ut de store forskjellene i byen, er Borgens kommentar til Banouns forslag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Rettssaker

3.400 privatpersoner saksøkte Oslo kommune for eiendomsskatten skatteåret 2016.

De mente skatten ble skrevet ut for sent og at kommunen ikke kunne ha så høyt bunnfradrag at såpass mange blir fritatt.

Oslo tingrett ga i juni 2017 kommunen fullt medhold.

Borgarting lagmannsrett avsa dom i oktober 2018, der de mente bunnfradraget var innenfor den friheten kommunen hadde etter eiendomsskatteloven, men at vedtaket for 2016 var ugyldig på grunn av tidspunktet for utskriving.

I slutten av juni kom Høyesterett med sin beslutning.

«Saksøkernes hovedpoeng har vært at bunnfradraget er satt så høyt at mange boliger i Oslo i realiteten ikke får eiendomsskatt, men mener likevel dette ligger innenfor kommunens skjønnsfrihet», heter det i domsslutning.

På dette punktet har kommunen vunnet fram i alle de tre rettsinstansene.

Kommunen tapte på punktet med at kommunen ikke overholdt fristen i eiendomsskatteloven, som i dette tilfellet var 1. mars, og at vedtaket om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 dermed er ugyldig.

– Banoun har vært prosessfullmektig i alle disse rettssakene og har tapt så det suser hver gang når det gjelder bunnfradraget. Oslo kommune har en høyesterettsdom på at vi har rett til å ha et høyt bunnfradrag som tar sosiale hensyn, slår Jacobsen fast.

Han mener at Banoun nå bør ta seg en lang ferie og ikke «koke» på dette en gang til.

– I denne saken er hun ikke lenger jurist, men politiker. Men hos Ap har hun ingenting å hente, sier Ap-lederen.

– Vi har valgt et høyt bunnfradrag fordi vi ønsker at eiendomsskatten i Oslo skal være en skatt som betales av dem som eier de dyreste boligene. I Norge har vi en god og lang tradisjon på at de med sterkest rygg bærer litt tyngre. Vår modell tar fordelingspolitiske hensyn, sier Jacobsen.

Debatt: Derfor trenger Oslo en ny boligpolitikk. Rike bolighaier leier ut til en formue.

– Fritar seg selv for skatt

Bettina Banoun har sett Jacobsens uttalser, og svarer dette:

– Jacobsen sier at de med sterkest rygg skal bære mest, men det låter hult når de har utformet en modell som fritar dem selv fra eiendomsskatt. I stedet lempes børen over på pensjonister og barnefamilier på vestkanten, som må dekke skatten uavhengig av om de har lav inntekt eller ei. De rødgrønnes modell er usolidarisk og har skapt en usunn boligpolitikk. De kan ikke skylde på lovgiver. Det er bare Oslo kommune som har valgt å utforme skatten på den måten. Denne usunne boligpolitikken har presset opp prisene på småleiligheter og øker forskjellene mellom de som har råd til å kjøpe leilighet og andre, sier advokat Banoun.

Les også: – Det virker som statsministeren vil være høy og mørk overfor dem som ikke klarer å lære seg norsk