Bystyremedlem i helse -og sosialkomiteen, Aina Stenersen, og førstekandidat for Frp i Oslo, Carl I. Hagen, mener Geir Lippestad og Raymond Johansen bommer med sin kritikk av eldreomsorgen i Oslo. FOTO: HILDE UNOSEN

– Ap-kjendisene forstår ikke politikk

Geir Lippestad bør bli Frp-medlem, for det er vi som er for eldreomsorgen han etterlyser, mener Oslo Frp.

– Det er bydelen selv som har ansvaret for eldreomsorgen, og den bydelen Geir Lippestad omtaler, er styrt av røde sosialister. Pekefingeren han vifter med, bør han heller rette mot Ap som faktisk styrer den delen av byen, sier Carl I. Hagen til Dagsavisen.

Frp-nestoren og Aina Stenersen, Frps medlem i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, reagerer på Lippestads kritikk av eldreomsorgen i Oslo, som Dagsavisen skrev om forrige uke.

– Det virker ikke som om kjendispolitikerne til Ap skjønner noe som helst av politikken, sier Stenersen.

LES OGSÅ: – Propaganda fra Lippestad

Bydelspolitikk

I et større intervju fortalte Lippestad om sitt møte med eldreomsorgen i Oslo: Da moren hans ble dement opplevde familien en hjemmetjeneste som ikke hadde tid til å gi moren ren bleie, hjelp til å røyke eller sørge for at hun fikk i seg mat. I tre år kranglet familien med bydelen om gi moren et mer permanent tilbud. Først da moren var underernært og dehydrert, fikk hun plass på et aldershjem.

«Eldreomsorgen i Oslo er blitt effektivisert i så stor grad at det ikke er mulig å følge de behovene brukerne har» mener Lippestad, som synes eiendomsskatten Ap vil innføre, er en liten pris å betale for et bedre tilbud til de gamle i byen. Ap går til valg på å bruke eiendomsskatten til blant annet 500 nye årsverk i hjemmetjenesten.

– Når bydelene mottar penger fra bystyret, bestemmer de selv hvordan disse skal brukes. Det er ikke mulig å øremerke pengene til nye årsverk slik Raymond Johansen sier han skal gjøre, sier Hagen.

Han mener Frp i juni la opp en lissepasning til Ap:

Frp foreslo å gi bystyret ansvaret for en pengepott på 37,5 millioner kroner. Bydeler som har sprengt sine egne budsjetter, kan søke om ekstra hjelp fra denne potten dersom formålet er øremerket eldreomsorg. På sikt er Frps mål å frata bydelene ansvaret for eldreomsorgen og gi det direkte til bystyret.

– Men dette stemte Ap ned. Dermed vil Aps ekstra inntekter nå bare renne inn i bydelskassa, og bydelene kan fortsette å bruke pengene på andre formål enn de eldre, sier Hagen.

Invitert til Frp

Stenersen minner om at Frp også har foreslått å gi minimum fire timer hjemmehjelp i måneden til eldre i Oslo. Også da har Ap vendt tommelen ned.

– Ap går nå til valg på løsninger som er Frp sine, fordi kjendisene ikke kjenner til hva deres eget parti stemmer imot i bystyret. Det blir et selvbedrag overfor velgerne, sier Stenersen og legger til:

– Vi vil invitere Lippestad til å bli medlem i Frp i stedet. Det er åpenbart der han hører hjemme.

LES OGSÅ: Ansatte i hjemmesykepleien ut mot tidspress

Tilsvar

Geir Lippestad svarer Frp i en SMS til Dagsavisen:

«Det er fint at Frp er for en bedre eldreomsorg. Da er de sikkert også enige i at Oslo kommune og bydelen trenger mer penger for å gi et verdig tilbud. Vi trenger ikke mer «effektivisering» slik Høyre ønsker, men tøffe politikere som ærlig forteller velgerne at de som eier næringseiendommer og de som eier de aller dyreste boligene må betale en moderat eiendomsskatt for å finansiere blant annet 500 nye sykepleiere i hjemmetjenesten», skriver Lippestad.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!