Ap etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet

Arbeiderpartiet stusser over at Frp stemmer ned konkrete tiltak mot gjengkriminalitet, mens partiets justisministre fremmer de samme forslagene i mediene.

Av Gunnhild Hokholt Bjerve og Kristian Skårdalsmo

– Jeg har trodd at dette var et felt der jeg er enig med regjeringen og forventet at her kunne jeg oppnå noe, sier Jan Bøhler (Ap), som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

I sin iver etter å få gjort noe med gjengproblemene i Oslo har Bøhler lagt fram sine forslag over flere år, både mer uformelt i interpellasjoner og debatter og som konkrete representantforslag. Dette er tiltak politiet selv sier de trenger for å kunne ta tak i problemene, ifølge Ap-politikeren.

– Det som er paradokset, er at Frp sier at de er positive til alle forslagene, og jeg får ros for engasjementet mitt. De er ikke uenige, men de gjør ikke noe med det, sier Bøhler.

Les også: – Det er mange som utøver vold og som ikke har respekt for politiet. Det skremmer meg

Mange forslag

I fjor foreslo Ap blant annet et forbud mot machete, forbedret ungdomsstraff, forbud mot deltakelse og rekruttering til kriminelle gjenger, samt besøks- og oppholdsforbud som kan hindre ungdommer i å oppsøke skoler for å selge narkotika eller true elever. I forslaget ble regjeringen også bedt om å vurdere elektronisk fotlenke for å kunne håndheve oppholdsforbudet.

Alle forslagene ble nedstemt av regjeringspartiene , inkludert Fremskrittspartiet, i april.

Også i 2017 foreslo Arbeiderpartiet tiltak mot gjengkriminalitet, uten å få med seg stortingsflertallet.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Macheteforbud på vei

Bøhler viser til at daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i VG september i fjor foreslo flere lignende tiltak som Ap samme høst la fram forslag om. Nå er det sittende statsråd Jøran Kallmyr som lover de samme tiltakene.

Det eneste som er kommet fra regjeringen, er et forslag om å tilføye et forbud mot machete i våpenforskriften, ifølge Bøhler. Forslaget har høringsfrist i slutten av februar og trenger ikke stortingsbehandling.

– Dårlig håndverk

Bøhler lanserer flere teorier om hvorfor Frps justisministre ikke har klart å la handling følge ord i kampen mot gjengkriminalitet. At det har vært hyppige skifter av justisministre, er én. Bøhler peker også på uenighet i regjeringen, særlig mellom Frp og det liberale Venstre.

Men Bøhler mener det mest alvorlige er at Frps justisministre viser manglende evne til å utøve politisk håndverk.

– De ser ikke sammenhengen mellom å si ting i mediene og å sette i gang politiske prosesser og legge fram saker for Stortinget, mener han.

Kallmyr, som har vært justisminister siden april, sier han forstår utålmodigheten, men mener tidsbruken er nødvendig.

– Jeg kommer til å prioritere arbeidet høyt, men samtidig har jeg et ansvar for at sakene er godt utredet før de sendes til Stortinget, sier han til NTB.

Les også: Stortingspolitiker fra Groruddalen gir ut album

– Komplisert

Han sier forslaget om fotlenke for å håndheve besøks- og oppholdsforbud er juridisk komplisert fordi det vil innebære en frihetsberøvelse for folk som ikke er døm til fengsel. Han tar sikte på å sende forslaget på høring til våren, har han opplyst til NRK.

Onsdag møttes Bøhler og Kallmyr til debatt i Stortinget om et annet tiltak de begge er for: Å gjøre det enklere for politiet å inndra penger og verdisaker som åpenbart kommer fra kriminell virksomhet. Bøhler påpekte at regjeringen hadde forslaget på høring allerede i 2016.

Kallmyr opplyste at regjeringen tar sikte på å komme med en sak om dette i løpet av neste år.

Samtidig har regjeringen alt sørget for flere fengselsplasser spesielt tilrettelagt for ungdommer. Men Kallmyr mener det viktigste tiltaket er at politiet har fått økt budsjettene siden Frp kom til makten.

– Tross alt, tiltak er én ting, men det aller viktigste for å bekjempe kriminalitet er etterforskning og etterretning, mener han.

 

 

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) reagerer på at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) snakker om at det vil komme «smitte fra Sverige», der enkelte byområder er hardt rammet av vold knyttet til organisert kriminalitet.

– Jeg er enig med justisministeren om at vi har en alvorlig situasjon. Det er ikke snakk om smitte fra Sverige. Vi har en de facto situasjon med at man bygger opp en holdning med «fuck the police», skremmer vitner og rekrutterer barn og unge, sa Bøhler i NRKs Politisk kvarter onsdag.

Kallmyr skal møte politiet

Han etterlyser konkrete tiltak, som oppholdsforbud med bruk av elektronisk fotlenke. Arbeiderpartiet foreslo dette og en rekke andre tiltak i fjor, men Frp og resten av regjeringspartiene var blant dem som stemte ned forslagene i Stortinget.

Kallmyr opplyser at han skal ha et møte med politiet i Oslo og politidirektøren onsdag om tiltak som kan settes inn, som en del av et nytt nasjonalt gjengprosjekt.

Tar for lang tid

Han varsler også forslag om oppholdsforbud og bruk av fotlenke for ungdommer som har oppsøkt skoler for å selge narkotika eller truet elever. Han sier at et slikt forslag kan bli sendt på høring til våren.

– Problemet er at disse tingene kommer så veldig seint. Det er gått tre år siden problemet ble åpenbart og det kom medieoppslag om gjensituasjonen i Oslo, sier Bøhler.

– Med all respekt for Stortinget så tror jeg ikke bekjempelse av kriminalitet er mest effektivt i Stortinget. Jeg tror det er mest effektivt i politidistriktene, at man satser på etterforskning og etterretning, sier Kallmyr.


Bilde: hq_KBM1vUT0
Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) møtte politimesteren i Oslo Beate Gangås og byrådsleder Raymond Johansen for å diskutere problemet med ungdomskriminalitet i hovedstaden i oktober. Nå får Kallmyr og regjeringen kritikk for at tiltakene kommer for sent. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Bilde: 7yEg3i4pDG0
Jan Bøhler (Ap) sier han er enig med justisministeren om at vi har en alvorlig situasjon, men mener det ikke er ikke snakk om smitte fra Sverige. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix