«Vestkantens østkant» kalles det ofte, arbeiderklassestrøket Hovseter i Vestre Aker bydel.

Ap beskyldes for valg-triksing

Høyre beskylder Ap for å flytte forhåndsvalgboden i Vestre Aker dit de får flere stemmer. Ap protesterer, men får ingen støtte fra valgforsker.

 

Før jul ble det klart at forhåndsstemmelokalet i bydel Vestre Aker i Oslo måtte flyttes. Grunnen var oppussing av biblioteket på Røa. Dermed startet diskusjonen i valgstyret i Oslo: Hvor skal det nye stemmelokalet stå?

Høyre mente at man skulle finne en ny tomt på Røa, mens Arbeiderpartiet mente hele boden heller burde flyttes til Hovseter. Det hører med til historien at Røa er klassisk Høyre-område, mens Hovseter er blant de ytterst få stedene i Vestre Aker hvor Ap har omtrent like mange stemmer som Høyre.

Les også: Kirkens bymisjon og Blåkors kan måtte punge ut med over en million kroner hver i eiendomsskatt

Én stemme

Altså: Om man øker valgdeltakelsen på Hovseter, virker det sannsynlig at det vil gagne Arbeiderpartiet.

Og i forrige ukes valgmøte vedtok det rødgrønne flertallet i valgstyret, med én skarve stemmes overvekt, å flytte lokalet fra Røa til Hovseter.

Høyre la fram et kompromissforslag, om å ha lokaler begge steder, men også det ble nedstemt.

– Jeg er overbevist om at de gjør dette for å legge lokalet der de har mest å tjene på det og hindre at det er ett der de får mindre uttelling, sier Solberg.

– Det vitner om en underutviklet demokratiforståelse, sier han.

– Du mener de gjør dette fordi de får flere stemmer på Hovseter?

– Jeg kan ikke tolke det på noen annen måte.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Tradisjon for høy tillit

Valgforsker Bernt Aardal mener man bør være veldig forsiktig før man lager en politisk kamp av hvor valglokaler skal ligge.

– Dette begynner å minne om inndeling av valgkretser som man ser i en del andre land. Hvor de åpenbart tar partitaktiske hensyn, sier han.

– Alt som har med valg å gjøre er avhengig av stor tverrpolitisk tillit. Det må ikke være sånn at man mistenker hverandre for politiske baktanker.

Aardal mener et kompromiss om både Røa og Hovseter bør være en grei ordning.

Han forteller at Norge har tradisjon for veldig høy tillit til at valget er upartisk, at det ikke er noen baktanker bak den praktiske organiseringa.

– Det tror jeg flertallet bør ta på alvor, sier han, med adresse til de rødgrønne partiene.

Les også: Lan med gulrot til urbane bønder

På glattisen

Aardal trekker inn habilitetsregelverket, når han skal forklare hvorfor dette kan være skadelig.

– Poenget er å unngå at det i det hele tatt kan spekuleres i motivene. Hvis man først begynner å beskylde hverandre for partitaktiske hensyn, så er man allerede på glattisen, sier han.

– Rene, knappe flertallsavgjørelser er kanskje generelt sett uheldig. Når man skal endre valgordningen så søker man vanligvis brede flertall på tvers.

– Hvis de står fast på det, så får du jo denne diskusjonen. Det er uheldig for valget som institusjon, slår han fast.

Les også: Gresskampen på Oslo vest

Ikke naturlig to steder

Arbeiderpartiets Oslo-sjef Frode Jacobsen sender beskyldningen rett tilbake til Høyre.

– Jeg synes Eirik Lae Solbergs uttalelser faller på sin egen urimelighet. Jeg tror Høyre tenker mer på dette enn hva vi gjør, sier han til Dagsavisen.

– Lokalet bør ligge der folk flest bor og jobber, sier han.

Jacobsen argumenterer med at Hovseter ikke bare har mange boliger, men også seks skoler, fire idrettsanlegg, tolv barnehager, Røa-hjemmet (som tidligere het Hovseterhjemmet, men det får være en annen historie), i tillegg til bydelsadministrasjonen og Husebyleieren.

– Men Høyre vil ha valgbod begge steder?

– Ja, vi synes ikke det er naturlig. Det er ingen andre steder i byen hvor det er valglokaler så tett. Vi synes ikke det er noe vits.

Les også: Vil skape Oslos Central Park

– Saklige argumenter

– Men er det ikke dumt å lage politisk kamp ut av dette?

– Jo, det er jeg enig i. Jeg synes ikke det er optimalt, sier han.

– Men det er to klare alternativer. Noen ganger, så blir det sånn at man ikke er enig. Men det er ulike vurderinger. Vi mener det er gode, saklige argumenter for at Hovseter er et egnet sted, og så vidt jeg kan se har det ikke blitt noen voldsomme lokale protester, sier han.

Han nekter for at det er partitaktiske hensyn som ligger bak.

– Jeg håper selvfølgelig at flere stemmer Arbeiderpartiet uansett hvor de stemmer, men jeg plasserer ikke forhåndsstemmelokaler ut fra hvor vi har flest velgere.

Les også: – Vi blir nedringt av uføre i Oslo