Ansatte har opplevd fryktkultur og trakassering i Plan- og bygg

Rapport om varslinggsaken i Plan- og bygningsetaten klar.

Av Stian Fyen og Hennika Lillo-Stenberg

Ansatte i Plan og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune har opplevd trakassering og fryktkultur på jobb, og i deler av etaten er det ikke et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Det er blant konklusjonene i konsulentselskapet Deloittes rapport om varslingssakene i etaten som ble offentliggjort tirsdag formiddag. 

Til tross for dette har de ikke funnet konkrete brudd på Arbeidsmiljøloven.

– Mitt hovedinntrykk av rapporten er at vi til tross for en del styrker i etaten også har noen utfordringer knyttet til arbeidsmiljø som vi skal jobbe videre med. Det handler om å etablere et forbedringsprosjekt med mål om å sikre et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, sier konstituert etatsdirektør Torge Railo til Dagsavisen. 

Trakassering og fryktkultur

Det tok fyr i PBE da det i fjor ble sendt inn et omfattende varsel som blant annet varslet om fryktkultur, gjengjeldelse og trakassering av ansatte i etaten. Ifølge NRK ble ansatte skjelt ut på møter, og det ble vist til eksempler der enkelte ble trakassert på bakgrunn av politisk tilhørighet og hva slags klær de gikk i. 

Enden på visa ble at byråd Hanna Marcussen hyret inn Deloitte for å ettergå varslene. I dag foreligger rapporten, og den ble gjennomgått av PBE på et allmøte tirsdag formiddag. 

Rapporten omtaler en rekke kritikkverdige forhold i etaten. Blant annet sier en av fem ansatte som konsulentselskapet har snakket med at de har opplevd trakassering de siste fem årene. Dette gjelder både interne og eksterne episoder, for eksempel i kontakt med kunder.

«Det er likevel Deloittes vurdering at de enkelte episodene som er beskrevet i intervjuer og som er knyttet til enkeltpersoner ikke hver for seg, eller samlet, oppfyller lovens krav for trakassering. For ett tilfelle mellom to ansatte Deloitte er blitt gjort kjent med utelukker ikke Deloitte at trakassering kan ha funnet sted» skriver Deloitte. 

Ingen «svarteliste»

I det opprinnelige varselet ble det blant annet vist til at det finnes en svarteliste i etaten med ansatte ledelsen ikke er fornøyde med. Disse er i realiteten fryst ut, og merker dette blant annet ved å bli forbigått i lokale lønnsoppgjør. 

Deloitte skriver at den type gjengjeldelse innenfor lovens definisjoner ikke har funnet sted, selv om de presiserer at de ikke kan utelukke at motsigelse av ledelsen kan ha gitt ubehagelige konsekvenser for ansatte. 

I undersøkelsen finner Deloitte også at enkelte ansatte beskriver en fryktkultur i etaten. 27 prosent svarer at de er enig i at det er en fryktkultur i plan og bygningsloven generelt, mens kun 3 % opplever at der en fryktkultur i den enheten de har sitt daglige virke. Selv om fryktkultur ikke er et juridisk definert begrep, og i så måte litt vanskelig å forholde seg til, konkluderer Deloitte med at de i enkelte deler av etaten kan sies å være en opplevd fryktkultur. 

Vil jobbe videre

Railo i PBE sier det er litt tidlig å si hvordan de konkret skal jobbe videre med funnene i rapporten, men at det vil være et arbeid som vil involvere hele etaten. 

Hvordan vil du selv beskrive arbeidsmiljøet i etaten?

– Dette er en stor virksomhet, og som rapporten viser er det ulike oppfatninger. Jeg begynte selv i etaten i april, og er nok ikke den som er best egnet til å beskrive arbeidsmiljøet med tanke på historikk og helhet. 

Det ble varslet om at konkrete enkeltansatte ble «svartelistet» og aktivt forbigått i lokale lønnsforhandlinger. Deloitte konkluderer med at dette ikke stemmer. Er det en korrekt konklusjon?

Det er umulig for meg å svare på nå. Denne rapporten er grundig og nøyaktig gjennomarbeidet over tid. Jeg har som utgangspunkt at funnene, konklusjonene og anbefalingene i rapporten vil danne grunnlaget for det virdere forbedringsarbeidet.

– Ikke greit

– Jeg er glad for at vi har fått en grundig gjennomgang av arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten, og jeg vil nå bruke tid på å gå gjennom rapporten. Den omfattende kartleggingen som er gjort gir et godt utgangspunkt for å jobbe videre med å bedre arbeidsmiljøet. Jeg ser frem til å jobbe videre sammen med den nye etatsledelsen med oppfølgingen av rapporten, skriver byråd for byutvikling, Hanna Marcussen i en pressemelding.

Deloitte viser blant annet til 59 konkrete tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i etaten.

– Den svært omfattende listen med forbedringstiltak viser tydelig at det er mye som bør tas tak i. At så mange opplever seg trakassert og utsatt for fryktkultur er absolutt ikke greit. Sånn skal vi ikke ha det i Oslo kommune. Nå skal vi følge opp dette tett sammen med den nye etatsledelsen, skriver hun videre Marcussen.

(Saken oppdateres)