Venstre, her ved leder Trine Skei Grande, vil bruke mindre oljepenger, men øke skatter og avgifter og kutte særlig Fprs hovedsatsinger. Slik får de råd til kostnader ved flere flyktninger.Foto: Hilde Unosen

Angriper Frps hjertesaker

Venstre har en oppskrift for å betale for økte asylutgifter uten mer oljepengebruk: Kutt Frps satsinger.

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

I Venstres alternative budsjett har de fått rom til både å kutte oljepengebruken med over fire milliarder kroner, samt dekke inn kostnadene ved økt asyl- og innvandringsstrøm til Norge, som er på 9,5 milliarder kroner. Det får Venstre til ved å avlyse alle Frps hjertesaker, og øke avgiftene på bensin og diesel, noe Frp er sterkt imot.

– Et dette en krigserklæring?

– Nei, det er det ikke. Det er en invitasjon. Vi har kommet til enighet før og det tror jeg vi gjør i år også, sier Trine Skei Grande.

LES OGSÅ: Frp-politiker vil ha passtvang på grensa

Kuttliste

Dette er Frps gjennomslag som Venstre avlyser:

Redusert avkorting av pensjon for gifte og samboende pensjonister: Dette står nedfelt i samarbeidsavtalen og var en av Frps viktigste budsjettlekkasjer i valgkampen. Nå vil Venstre og KrF utsette forslaget.

Skattlegging av bolig: Regjeringen ønsker å øke ligningsverdien på sekundærbolig i formuesskatten fra 70 til 80 prosent av beregnet markedsverdi. Nå vil Venstre øke ligningsverdien til 100 prosent av beregnet markedsverdi.

Forsøk med statlig eldreomsorg: Til stor jubel fra landsmøtet kunne en stolt Siv Jensen fortelle at Frp etter flere års kamp, endelig fikk gjennomslag for et forsøk med statlig eldreomsorg. Nå vil Venstre utsette forsøket.

Det nye statlige veiselskapet: Etableringen av veiselskapet er regjeringens viktigste veireform og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) store seier. Nå vil Venstre redusere bevilgningen.

Økte skatter

I tillegg foreslår Venstre å øke avgiften på bensin og diesel med 50 øre per liter, øke elavgiften med 2,5 øre per kWh, innføre en ny miljøavgift på plast og på flyreiser. De vil også heve alle avgifter på tobakk og brennevin med 10 prosent. Det er å kaste blår i øynene på Frp, som er tuftet på at norske skatter og avgifter skal kuttes.

LES OGSÅ Siv Jensen: Vi har lagt fram tøffe tiltak

Frp: Provoserende

Venstre kutter i sakene der Frp har minst å gi, sier Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i Frp.

– Jeg ble overrasket da jeg leste at de går inn for å utsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg og startkapitalen til veiselskapet. Hvorfor de har valgt en så provoserende linje skal jeg ikke spekulere i.

Limi peker på at pensjonsforslaget står i regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen, og at Frp forholder seg til det.

– Hvis ikke vi innfører dette neste år, blir det ikke gjennomført innen stortingsperioden, sier Limi.

– Det er naturlig at Venstre i en forhandlingssituasjon bruser litt med fjærene, men når forhandlingene starter, vet de at de ikke kan nulle ut alle våre prioriteringer, fordi vi er et større parti, sier Roy Steffensen, medlem av finanskomiteen for Frp.

Skei Grande avviser at Venstre mener å provosere:

– Det er egne argumenter for hvert punkt. Budsjettet er Venstre sitt, og handler ikke om å påføre noen noe tap.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bistandsbudsjett

Regjeringen foreslår å dekke størstedelen av asylregningen over bistandsbudsjettet, som de kutter med 4,2 milliarder kroner. Mens KrF sier blankt nei, åpner Venstre for å kutte 650 millioner kroner i bistanden. Kuttene rammer fortrinnsvis internasjonale aktører som FN og UNICEF.

– Vi ønsker å bevare den langsiktig bistanden. Det går ikke an å si at vi skal hjelpe folk der de er og så kutte i bistand. Det blir inkonsekvent, sier Grande.

I budsjettet avviser også Venstre enkelte innstramninger overfor asylsøkere. Venstre reverserer regjeringens forslag om redusert sats for opplæring av mindreårige asylsøkere, reduksjon i økonomiske ytelser til personer på mottak og dropper regjeringens forslag om kutt i norskopplæring.

– Måten søknader i dag blir gjennomført på, kan gjøres mye billigere. Får vi til det, sparer vi mye mer enn om vi kutter i folks undervisning, sier Grande.