Speil er gøy. Fredrik (9 mnd) og pappa Ailu Gaup Stadigs på badet.

Alenetid med pappa

Ailu Gaup Stadigs har pappaperm med sønnen Fredrik. Forsk­ning viser at alenetid for far og barn fremmer likestilling både hjemme og på arbeidsplassen.

 

Av Lene Sørøy Neverdal

En kasserolle med flasker og smokker freser på komfyren mens Ailu Gaup Stadigs og sønnen Fredrik Høye Stadigs (9 måneder) er på vei ut på verandaen for å studere biler og folk som reiser til jobb. Å se livet i gata på Tåsen er en av Ailu og Fredriks mange morgenrutiner. For to uker siden var hverdagen en annen for både far og sønn. Mens Fredrik var hjemme med mor, Marit Høye Tøraasen, var Ailu på jobb hos advokatfirmaet Haavind AS. Nå er mor Marit tilbake i jobb som anestesisykepleier på Ullevål sykehus, og Fredrik og Ailu er hjemme alene.

Når en er advokat, er det ikke selvsagt at en prioriterer å være ti uker sammenhengende hjemme med barnet. I bransjen er det klienter som skal ivaretas og karrierestiger å klatre på. Ailu forteller at han har merket en kulturendring på jobben, der fritid og familie er viktigere enn det har vært før.

Fritid viktigere enn lønn

– Der er også partnere i firmaet som tar ut mer enn sine ti uker pappaperm. Jeg tror det er en endring i verdier i vår generasjon, der fritid er viktigere enn lønn og det er viktigere å finne balanse mellom jobb og familie, sier Ailu.

Tall fra Nav viser at det i år er en liten reduksjon i antall dager far tar ut foreldrepenger. Dette kan sees i sammenheng med regelendringen fra 2014, der fedrekvoten ble redusert fra 14 til ti uker og fire uker ble overført til fellesperioden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Delbar tid går til mor

Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning ser en sterk sammenheng mellom kvote og bruk. Sammen med kollega Hege Kitterød har Halrynjo gått gjennom forskningen på fedres permisjonsbruk i Norge og Norden.
Bildet er det samme fra alle nordiske land:

Den delbare permisjonen brukes i all hovedsak av mødre. Øremerket permisjon for far brukes derimot av fedre i alle deler av arbeidslivet, også på mannsdominerte arbeidsplasser i privat sektor, som ellers tar lite permisjon.

– Nordisk forskning viser at den tida som er spesifikk for far, brukes av far, mens den som er delbar, blir brukt av mor, sier Halrynjo.

Alenetid gir likestilling

Når klokken er 09.00, har Fredrik og Ailu vært våkne noen timer. Tenner er på vei, så dagen starter tidligere enn vanlig. Fredrik har fått både morsmelkerstatning og grøt, og det er klart for morgenstell. Fredrik vil ikke ligge i ro på stellebordet, så far tøyser og tuller for å distrahere sønnen. Etter to uker alene i hjemmet har far og sønn kommet noenlunde i rutine. Etter stell leker Fredrik med dørklinken en stund, og deretter følger formiddagshvil.

Forslaget om å ta ut felles permisjon er inspirert av Sverige, der mor og far kan ta ut maksimalt 30 såkalte «dobbeltdager». Sigtona Halrynjo kan vise til forskning som peker i retning av at en aktiv farsrolle kan forsterkes når far og barn har fått tid sammen alene. Studier fra Sverige viser at det er forskjell i senere arbeidsfordeling i hjemmet på dem som tar permisjonen alene og dem som tar permisjon sammen. Ailu forteller at han aldri ville vært foruten denne tida sammen med sønnen, men han legger til at han også var interessert og involvert i barnet før permisjonen startet.

Halrynjo legger vekt på at det er ulike måter å bruke foreldrepermisjon på og at mor og far kan få svært ulike erfaringer med i permisjonstida selv om far tar full kvote. Felles permisjon vil minske sjansen for at far får alenetid med barnet, mor vil få alenetid uansett. Mange fedre slipper ikke helt tak i jobben selv om de har permisjon, men er du omsorgsansvarlig på heltid, må du kanskje gjøre det i større grad. Det kan være en nyttig erfaring for fedre – og for arbeidslivet som må forholde seg til at også fedre må være uunnværlige i perioder.

– Dersom man ønsker at fedrekvoten skal få langsiktige konsekvenser, handler det ikke bare om kvoten, men hvordan den blir brukt. Når fedre er alene med barnet, ser man at fedrene bidrar mer hjemme, også etter permisjonen, forteller Sigtona Halrynjo.

Les også: Vil ha mors sjef inn i debatten om foreldrepermisjon

Ønsker mer permisjon neste gang

Dagen avsluttes med trilletur i nærområdet. Fredrik tar en hvil, mens Ailu bruker muligheten til å ta seg en joggetur med Fredrik i vogna. Etter en stund våkner Fredrik, og far og sønn setter seg på en benk for å titte på folk og dyr som går forbi. Mor Marit er snart ferdig på jobb, og alenetida til Fredrik og Ailu tar slutt for i dag. På spørsmålet om hvorfor Ailu ikke tar ut mer enn sine ti uker med permisjon, svarer han at det først og fremst er fordi mor ønsker det slik.

– Neste gang skal jeg ta ut mer permisjon, sier Ailu bestemt.

Les også: Større kvote til far

Dagsavisen retter: I den opprinnelige saken sto det at Høyre fremmet et forslag om at mor og far skal kunne ta deler av permisjonen sammen, og at dette kan føre til at over halvparten av fars dager hjemme med barnet blir omgjort til felles permisjon. Dette medfører ikke riktighet. Disse dagene skal ikke kunne tas fra mors eller fars kvote.