HELSE: Aina Stenersen blir Frps nye helsepolitiske talsperson i bystyret.

Aina Stenersen er Frps nye helsetopp

Aina Stenersen blir Frps nye helsepolitiske talsperson i bystyret, mens veteranen Carl I. Hagen flytter til miljø- og samferdselskomiteen.

Etter at bystyrerepresentant Tommy Skjervold (Frp) for et par uker siden ble statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), blir det rokeringer i Frps bystyregruppe.

Fast plass

– Det betyr at jeg rykker inn på fast plass i bystyret, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

– Samtidig blir jeg partiets fraksjonsleder i helse- og sosialkomiteen i bystyret, sier Stenersen.

Stenersen har lenge vært opptatt av helse og omsorg, og gleder seg til å fronte partiet på dette området.

– Det er i helse- og omsorg jeg har hjertet mitt, og jeg har vært vara til den komiteen i seks år, sier hun.

– Hvilke saker er du mest opptatt av?

– Det er mange saker å ta tak i. Jeg er særlig opptatt av at vedtakene om lokalsykehus på Aker og ny storbylegevakt blir gjennomført. Vi fått gjennomslag for en ny sykehusstruktur i Oslo med regionsykehus på Gaustad, og nytt behandlingssenter for kreft på Radiumhospitalet, som blir et lokomotiv for all kreftbehandling i Norge, og det er vi glade for, og skal jobbe for at blir gjennomført. Utover det blir også viktig å følge opp de løftene som byrådet har kommet med. Blant annet så har de lovet 500 nye stillinger innen hjemmetjenesten, og det følger vi nøye med på, eldreomsorg er en hjertesak for Frp, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Argusøyne

– Jeg kommer til å følge byrådet med argusøyne fremover, legger hun til.

– Hvor mye makt har du som helsepolitisk talsperson for partiet?

– Nå har alltid Frp vært opptatt av helse- og eldreomsorg. Det er en av kjernesakene. Og jeg er veldig klar over at jeg er i et opposisjonsparti. Målet er å vinne valget i 2019, og ta over styringen av byen. Som talsperson har jeg et veldig stort ansvar. Min oppgave blir å synliggjøre Frps politikk og våre alternativer, og følge opp byrådet, sier hun med et smil.

– Videre har jeg det samme engasjementet som byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) når det gjelder barn og unge. Vi har den samme lidenskapen for helse- og omsorgspolitikk. Den ligger i bunn for oss begge, imidlertid har vi litt forskjellige løsninger på de utfordringene vi står overfor. Det være seg innen eldreomsorg og hjemmetjenester, hvor vi i Frp både vil ha private, kommunale og ideelle aktører til å utføre tjenester. Vi er opptatt av brukernes valgfrihet i så måte og ikke nødvendigvis i systemene som utfører de, sier Stenersen.