Advarer Viken: Kan sette kollektivsatsingen i Oslo og Akershus i spill

Samferdselsminister Jon Georg Dale rister på hodet over planene i Viken om å skrote E18-planene. Han ber nå politikerne i det nye storfylket om å besinne seg.

– Hvis Viken velger å gjøre det kan det få betydelige konsekvenser. Det kan gjøre at hele E18-prosjektet stopper opp, men det kan også bety at hele grunnlaget for finansiering av Oslopakke 3, som E18 er en del av, settes i fare. Det er ikke bare E18 dette kan få konsekvenser for, men det kan også få konsekvenser for viktige kollektivprosjekter i Oslo og Akershus som er finansiert gjennom Oslopakke 3 og det skjøre politiske flertallet som ligger bak, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til Dagsavisen.

Tirsdag ble det kjent at det nye politiske flertallet i Viken har kommet fram til en felles plattform. Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet er blant annet enige om å gå imot planene om en storstilt oppgradering av E18. 

LES OGSÅ: Oslopakke 3 kan være i spill med Vikens E18-omkamp

– Akershus fylkeskommune har tidligere svart at de vil stille som garantist for bompengeprosjektet på denne strekningen, men den garantien stiller ikke Viken seg bak. Vi mener regjeringen må gå tilbake til 2016-enighet i Oslopakke 3, og et nedskalert E18-prosjekt, sier Kristoffer Robin Haug i Viken MDG til Dagsavisen.

I plattformen skriver de at flertallet i Viken ønsker å fjerne garantien Akershus fylkeskommune har gitt til E18, som er en forutsetning for planene. Det advarer nå regjeringen kraftig mot.

Kollektiv i spill

– Det er ikke bare E18 det politiske flertallet i Viken nå setter i spill. Det er hele Oslopakke 3, sier Dale.

Hvordan vil du reagere dersom de gjør alvor av vedtaket? Er det aktuelt å overkjøre lokalpolitikerne?

– Vi må forholde oss vedtakene som gjelder. Foreløpig har de ikke gjort noen vedtak på dette. Vi må se på konsekvensene, og det får vi ikke gjort før det er fattet et vedtak. Å beskrive alle tenkelige scenarier basert på et vedtak som ikke er gjort kan jeg ikke gjøre. Det jeg kan gjøre er å be Viken besinne seg. Fordi det de potensielt kan oppnå er både å stoppe hele E18-utbyggingen, men som også får konsekvenser for det skjøre kompromisset Oslopakke 3 er, og som legger grunnlaget for at staten er med på å investere milliarder til kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, sier Dale.

LES OGSÅ: Dette er Ap, Sp, MDG og Sp enige om i det nye Viken-fylket

Politikerne i Viken har varslet at de vil sende et brev til deg om dette. Er det et slikt svar de kan vente seg?

– Å foregripe begivenhetene driver jeg ikke med. Jeg må forholde meg til vedtakene de gjør. Sender de brev til meg vil jeg naturlig nok svare på det. Min oppfordring nå er at de må besinne seg, ikke gjør noe som setter verken E18 eller viktige kollektivsatsinger i Oslo og Akershus i fare. Uttalelsene jeg har sett hittil indikerer at det er det de har tenkt til å gjøre, sier Dale.

Ap: – Absurd

I en SMS til Dagsavisen skriver påtroppende fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), at uttalelsene til Dale er absurde.

– For meg virker det nærmest absurd at det å stå på Oslopakke 3-enigheten er å sette den samme enigheten på spill. Hadde regjeringa lyttet til den lokale enigheten om E18 ville denne situasjonen aldri oppstått. Dale er hjertelig velkommen til å ta den avtalen inn over seg og legge den til grunn i det videre arbeidet. Det er alt vi ber om, skriver Brenna. 

– Frp i Oslo og akershus er jo mot hele avtalen, og stemmer så vidt jeg vet imot den i begge fylker. Er det noe som setter Oslopakke 3 i spill er det Frp som mener en ting lokalt og en annen ting i regjering. 

Det hun viser til er at Stortinget i 2017 valgte å gå for større planer for E18 enn Oslopakke 3-forhandlingene året før la til grunn. Dette gjorde Oslo-politikerne sure, mens Akershus ble svært fornøyde. 

Jon Georg Dale stiller seg uforstående til at han skal ha overkjørt Oslopakke 3.

– Det prosjektet som ligger på bordet nå har støtte fra Akershus, det hadde støtte fra Oslo helt til Raymond Johansen ombestemte seg, og det har støtte fra staten. Det har ligget fast hele tiden, sier han.