Oslo

Nasjonalmuseet kutter åpningstidene og setter opp billettpris

Etter å ha holdt åpent fra 10 til 21 seks dager i uken siden åpningen, kutter Nasjonalmuseet i Oslo nå ned på åpningstidene.

Fra årsskiftet vil museet ha åpent kun mellom 10 og 17 fire dager i uken, mens det blir langåpent fra 10 til 20 på tirsdager og onsdager.

– Dette skyldes en totalvurdering. Tilskuddet museet mottar over statsbudsjettet for 2023 er vesentlig lavere enn søkt om, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Men Nasjonalmuseet er «fast bestemt på at det å holde åpent noen færre timer i uken, ikke skal gå på bekostning av tilgjengeligheten og kvaliteten», ifølge Hindsbo.

Siden åpningen 11. juni har 680.000 publikummere vært på besøk. De fleste kommer før klokken 17, mens besøket ifølge pressemeldingen er gjennomgående lavt på kveldstid.

347 millioner kroner av Nasjonalmuseets 2023-budsjett går til husleie, og det meldes om store kostnader med å holde 90 utstillingsrom og 13.000 kvadratmeter åpent. Med drift av bygg, strøm, renhold, lønn og personalkostnader, pensjon og vakthold er årlige kostnadene over 800 millioner kroner, mens Regjeringen for 2023 foreslår et tilskudd på 863,7 mill. kroner til Nasjonalmuseet.

Dermed må Nasjonalmuseet ha større egeninntjening, noe som også medfører til at billettprisene settes opp fra 180 til 200 kroner ved nyttår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen