Oslo

Få bikkja di i bånd, det er vår

Fra 1. april er det båndtvang i hele landet. Men blandingshunden Perro (9) har gått løs siden han var ti uker gammel.

Thomas Torshov og hunden Perro

– Jeg har blitt stoppa sju ganger av politiet i løpet av alle disse årene, men aldri fått bot, forteller hundeeier Thomas Torshov. Han har hatt fem ulike hunder de siste 30 årene. Og aldri hatt hundene sine i bånd.

– Jeg er helt imot båndtvang, forteller han.

Torshov og den svarte gjeterhunden Perro slapper av i Torshovparken i Oslo. Vårsola varmer, fuglene kvitrer – og flere hunder løper rundt på gressbakken. De fleste uten bånd. Enn så lenge. For nå kommer båndtvangen. Fra 1. april til 20. august skal du ha hunden din i bånd.

Båndtvangbestemmelsen gjelder i hele Norge. I Oslo gjelder den både i Marka og i byen.

Men Perro? Han skal ikke i bånd.

– Når det gjelder båndtvang i marka og skogen, ja, det skjønner jeg. Der er det elg, hjort og andre dyr som må få være i fred i paringsperioden, sier Torshov.

Men selv mener han at det ikke burde være båndtvang innenfor ring 3 i Oslo.

– Hunder er sosiale dyr. De er flokkdyr. Og er hundene i bånd, blir det bare gnisninger hele tiden.

– Men det er masse fugler som hekker i byen?

– De er jo stort sett i trærne. De som tar svarttrosten og spurvene her, er katter og måker, mener Torshov.

– Blir ikke folk sure på deg når du alltid går med hunden løs?

– Jo, det skjer. «Ha bikkja di i bånd, det er båndtvang». Jeg hører den.

Hunder i Torshovparken

Livslangt hundeliv

Hundetrener og forfatter Turid Rugaas (83) har over førti års erfaring med egen hundeskole, og har skrevet flere bøker om hundetrening. Boka «På talefot med hunden» har vært en bestselger i mange år, og er oversatt til flere språk.

Turid Rugaas

Hun forteller at debatten om båndtvang har vært et stadig tilbakevendende tema opp gjennom årene.

– Det er ikke et sorthvitt bilde. Sånn samfunnet er i dag, er det ikke trygt, verken for hundene selv, eller omgivelsene, at hunder skal gå løs hele tiden. Vi lever tett på hverandre, ting kan skje, og vi må ta hensyn. På den annen side er jeg veldig for frihet, det er ikke naturlig for hunden å være under tvang hele tiden. Så her må vi kompromisse til de grader.

Selv har hun ikke latt hundene sine gå løse i tettbygde strøk, uavhengig av båndtvang eller ei.

– Det er ikke bra for noen av partene, verken hunden eller menneskene rundt. Og båndtvang for dyrelivet må vi ha, for hunden jager. De er en fare for dyre- og fuglelivet i aller høyeste grad.

– Så er det greit å alltid ha hunden i bånd, da?

– Nei, det er mentalt nedbrytende for en hund å alltid være i bånd. Som hundeeier må du sørge for at hunden din får løpe løs hver eneste dag, om det er på områder der det er lov å gå med dem løse, eller på inngjerda steder.

Uvettig ballkasting

– Men hvordan skal man få aktivisert hunden best mulig under båndtvangperioden?

– Du trenger ikke på død og liv aktivisere hunden din. Dette er veldig misforstått. Det hunden trenger, er å gå rolig på tur, rusle rundt, snuse, lukte og kose seg. Når den har gjort det i en times tid, slapper den av i lange perioder etterpå. Hvis du hele tiden skal aktivisere hunden din, skaper du bare stress.

– Mange aktiviserer hunden sin med ballkasting?

– Det er det verste du kan gjøre. Det er både fysisk og mentalt skadelig for hunden. Når folk kommer til meg fordi de har problemer med hundene sine, er ballkasting ofte et av de største problemene.

Rugaas sammenligner ballkasting med å jakte på en hare i naturen.

– Og ville en hund gjort det 25 ganger etter hverandre? Nei, den jakter én gang, og tar livet av den. Ballkasting er rett og slett uvettig.

Rugaas forteller at de er en av de viktigste tingene hun alltid har undervist hundeeiere i, er hvordan man skal gå på tur med hunden.

Det verste hun ser er hunder som går med korte bånd og nærmest blir kvalt i halsbåndet, mens eieren går og rykker og drar i båndet.

– Sånn skal det ikke være. Den skal ha langt bånd, sånn at den får bevege seg ganske fritt, og sele.

Turid Rugaas

Full kontroll

– Men noen har jo full kontroll på hunden sin. Da kan de vel få gå løse?

– Full kontroll? Da går man og kontrollerer hunden sin hele tiden med kommandoer. På plass. Gjør ditt, gjør datt. Både hund og eier blir anspente og stressa av å passe på hva som skjer hele tida. Å gå med hunden løs under kommando er faktisk verre for hunden enn å slappe av i et slakt band.

Turid Rugaas har trent hunder til det meste, både til film og som redningshunder. Hun har nettopp hatt 50-årsjubileum som hundetrener, og i 2018 mottok hun Kongens Fortjenstmedalje for sitt livslange arbeid med hunder.

– Og det jeg har lært i løpet av alle disse årene, er at hunden har det best når vi tar det litt med ro. Hvis bare hunden får gå med slakt bånd, lukte og snuse på tur. Da føler den seg vel, og både du og hunden din slapper av. Og da kan vi godt overleve båndtvang.

Bøter eller fengsel

Båndtvangsbestemmelsen i hundeloven gjelder i hele Norge.

Båndtvang håndheves av politiet, men mer bagatellmessige forhold blir ikke prioritert, forteller påtalesjef i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Strafferammen etter hundeloven er bøter eller fengsel inntil seks måneder. Men hva skal til for å få bot?

– I utgangspunktet vil politiet gi veiledning eller advarsel hvis man ser hundeeiere med løse hunder i båndtvangperioden. Det skal noe til for å få bot. I all hovedsak får man først et pålegg om å sikre hunden. Hvis hundeeier ikke retter seg etter pålegget, bør det bli fulgt opp med anmeldelse. I praksis vil de aller fleste rette seg etter slike pålegg. Men hvis det har vært gjentatte meldinger på samme hund og eier vil det kunne medføre anmeldelse ved nytt påtreff.

Påtalesjef Johan Martin Welhaven ved Innlandet politidistrikt.

Welhaven forteller også at det kan være brudd på båndtvang som vil føre til anmeldelse med påtaleunnlatelse eller forelegg som straffereaksjon.

– I mer alvorlige tilfeller vil det i tillegg til forelegg også bli vedtak om omplassering eller avliving av hunden. Situasjoner hvor det er særlig viktig med overholdelse av båndtvang er for å hindre angrep eller truende hendelser mot personer, angrep på beitedyr og angrep på vilt i yngletiden.

Han forteller at politiet ikke driver oppsøkende virksomhet i båndtvangperioden.

– Hva om du har en hund som alltid kommer på innkalling?

– Det skal ikke spille noen rolle om hundeeier mener man har kontroll på hunden eller ikke. Båndtvang skal i utgangspunktet praktiseres likt for alle, og det er alltid en definisjonssak om en hundeeier har kontroll på hunden. De aller fleste hundeeiere mener vel selv de har kontroll. Det er også forskjell på hvordan hunden responderer på innkalling i ulike settinger. Hva hvis det er andre hunder i området? Vil den da komme på innkalling?

Charlie, Turbo, Kompis og Foxy.

Skaper frykt

Et annet moment, forteller Welhaven, er at mange er redd for hunder. Når de ser en løs hund, vil dette skape frykt i mye større grad enn en som hund som holdes i bånd.

– Politiet vil i disse sakene, som i andre saker, bruke skjønn. Aktsomhetskravet for hundeholder i hundeloven § 3 er viktig. Hundeeier skal sørge for at hunden ikke volder skade på personer, eiendom, dyr eller gjenstander. Hundeholder skal også sørge for at hundeholdet ikke skaper utrygghet for andre, avslutter påtalesjef Welhaven.

For 2021 og hittil i år, har det vært 28 politisaker knyttet til hund, der 17 hundeeiere har blitt ilagt forelegg. Tre av de øvrige sakene har endt med tiltalebeslutning. Den ene gjelder en person som ble angrepet av hund på tursti og bitt i armen. Hunden var i langt bånd.

Ekaterina Østman med hundene Bonus og Charlie i Torshovparken

Vil ha førerkort for hund

Nå må man altså ha hunden i bånd i perioden fremover, i hovedstaden gjelder det både i Marka og i byen – inkludert i parker og på øyene i fjorden. Oslo kommune har ti områder hvor hunder kan løpe fritt uavhengig av båndtvang.

Tilbake i vårsola i Torshovparken har Thomas Torshov gjort Perro klar for varmere vær – vinterpelsen ligger i store dotter rundt på gresset. Gjeterhunden er klar for våren. Men i bånd skal han altså ikke.

– Båndtvangen er jo ikke for andre folk, den er ikke for at du skal få sitte i fred i parken. Den er for å verne om dyrelivet. Og jeg er veldig nøye på å trene hunden min. Han løper ikke bort til verken unger, fremmede, eller andre hunder.

Thomas Torshov mener at man burde innføre førerkort for hundeeiere, der det er dokumentert at eieren har gjennomført et kurs.

– Man trenger jo jegerkurs for å bli jeger. Og hunder kan også være et våpen.

– Men hører Perro alltid på deg?

– Ja. Han vet det er jeg som er sjefen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Oslos ti friområder for hund

  • Styggedalen, Bogstad
  • Hundejordet, Frognerparken
  • Grefsenkollveien
  • Vest for Isdammen på Årvoll
  • Nuggerud P-plass. Ellingsrud
  • Lille Wembley, Haugerud
  • Skraperudtjern
  • Hallagerjordet, Ljan
  • Jomfrubråtveien, Ekeberg
  • Ola Narr, Tøyen

---