Oslo

Her frykter hver tredje ungdom vold i nærmiljøet: - Skal ikke være sånn

For 25 år siden var Oslo-ungdom mest redde for å bli utsatt for vold i Oslo sentrum. Nå frykter stadig flere vold nær hjemmet. Barneombud Inga Bejer Eng etterlyser en mer langsiktig innsats mot vold i Oslo.

Barneombod Inga Bejer Engh meiner det må gå raskare å få vaksinert 16- og 17-åringane. Ho fryktar at fleire skular vil gå over til gult eller raudt nivå når smittetala aukar.
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Anders Bakken er prosjektleder for «Ung i Oslo 2021» og forsker ved OsloMet storbyuniversitet. Han mener det kan være flere grunner til at ungdommens frykt for vold har «flyttet» seg og at unge øst i Oslo er mer redde for å bli utsatt for vold i nærmiljøet sitt enn andre:

– Det kan være flere årsaker til dette. En mulighet er at det faktisk er sånn; at flere har opplevd voldshendelser i de østlige bydelene. En annen mulighet er at man er preget av de forestillingene som finnes. Det er vanskelig å skille de to, så vi vet ikke helt hvorfor tallene er som de er. Men det vi kan slå fast, er at opplevelsen av trygghet er en av de største forskjellene vi finner blant ungdommer i Oslo, sier Anders Bakken til Dagsavisen.

Rammer livskvaliteten

Rapporten «Ung i Oslo 2021» oppsummerer svar fra nærmere 20.000 ungdommer som deltok i undersøkelsen våren 2021, og ble gjennomført på 78 Oslo­-skoler. Et av temaene ungdommene i alderen 13–18 år ble spurt om; handler om vold og trakassering. Rapporten, som kom forrige måned, viser at:

  • En av tre ungdommer i bydelene Grorud, Alna, Stovner, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Bjerke sier de er «litt eller svært redde» for å bli utsatt for vold i området der de bor. Det er opp mot dobbelt så mange som i bydelene Nordre og Vestre Aker samt Frogner.
  • Det er også en tendens til at redselen for å bli utsatt for vold på skolen eller i familien er høyere i mange av de ytre østlige bydelene, enn i de mest ressursrike bydelene på vestkanten.
  • Til tross for at det er flest gutter som er innblandet i voldshendelser, er frykten for dette størst blant jenter. I 2018 svarte en av fire jenter i Oslo av de var redde for å bli utsatt for vold. I dag er tallet en av tre.

Jeg mener Oslo kommune kan gjøre mer.

—  Inga Bejer Engh, barneombud

Ifølge Bakken er det en viktig del av voldsbildet som handler om frykten for vold:

– Det er en viktig del av livskvaliteten vår å oppleve det som trygt å være ute i nærmiljøet vårt uten å måtte være redde for at vi skal bli utsatt for vold, kriminalitet eller mobbing. Derfor er det verd å merke seg at cirka 90 prosent av ungdommene i de rikeste bydelene opplever nærområdet sitt som trygt, mot bare 70 prosent av ungdommene i Oslo-bydelene med minst ressurser, fremhever Anders Bakken ved OsloMet.

Anders Bakken fra OsloMet

– Bør være en spydspiss

Barneombud Inga Bejer Engh mener det er svært urovekkende at så mange unge føler seg utrygge og redde for at de skal bli utsatt for vold:

– Barn og unge har rett til å ha det trygt. Det skal ikke være sånn at de føler seg utrygge i sitt eget nærmiljø.

– Vi er bekymret for at innsatsen mot ungdomskriminalitet og vold er for stykkevis og delt. Jeg mener Oslo kommune kan gjøre mer. Det kommer ofte ressurser og tiltak etter alvorlige hendelser, men så blir det borte igjen etter en stund. Innsatsen må være langsiktig, sier barneombud Inga Bejer Engh til Dagsavisen.

Hun mener det er viktig at Oslo kommune bruker kunnskapen fra «Ung i Oslo 2021» og fra Oslo politidistrikts Salto-rapporter aktivt og løsningsorientert:

– De beskriver situasjonen for barn og unge, ulike årsaker til vold, og hva som skal til for å redusere voldsbruken, understreker Bejer Engh.

Hun påpeker at Barneombudet lenge har vært opptatt av at Oslo kommune, som har de største utfordringene på området, bør være en spydspiss på forebygging og tiltak for å få voldsutøvere inn på et bedre spor.

– Da må kommunen bruke kunnskap om situasjonen til å sette inn tiltak som virker. De bør sikre en bredde i virkemidlene for å dekke områder som oppfølging i skole, fast kontaktperson for oppfølging av unge lovbrytere, og behandlingstilbud til utøvere av vold, sier barneombud Inga Bejer Engh.

– Virker sterkere

OsloMet-forsker Anders Bakken mener dramatiske enkelthendelser som skytingen på Stovner og Mortensrud potensielt kan forårsake større frykt enn at noen har opplevd å bli sparket eller slått.

– Samtidig er det heller ikke sikkert at samme type enkelthendelse ville skapt frykt på samme måte om det hadde skjedd i en av de rikere bydelene. Antakelsen er at det virker sterkere når slik hendelser skjer i områder som i utgangspunktet er mer stigmatisert, forklarer Bakken.

Han sier at det heller ikke er helt samsvar mellom de unges opplevelse av utrygghet, og hvor unge faktisk blir utsatt for ulike negative handlinger.

– Forekomsten av mobbing og seksuell trakassering er omtrent den samme i øst som i vest. Ungdomsvolden varierer litt mellom bydelene, men følger ikke direkte de sosioøkonomiske mønstrene mellom bydelene, sier Anders Bakken.

Samtidig med at flere engster seg for voldelige hendelser øst i Oslo, oppleves Oslo sentrum som et tryggere sted å være enn det gjorde for 25 år siden.

– Det har helt tydelig skjedd noe med ungdommers opplevelse av trygghet over en lengre tidsperiode i Oslo. Men vi er usikre på hva dette skyldes. Det virker som unge føler seg tryggere i sentrum enn tidligere. Om dette henger sammen med at omfanget av ungdomskriminalitet, vold og rus er lavere enn det var for 25 år siden, er vanskelig å si, sier forsker Anders Bakken ved OsloMet.

– Nærmiljøet vårt skal være trygt

Tirsdag sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) at hun synes det er spesielt bekymringsfullt at det skytes i det offentlige rom. Selv om skytingen på Stovner mandag kveld var den åttende episoden i løpet av et par måneder i hovedstaden, fremholder statsråd Mehl at dette tross alt ikke er hverdagskost i Norge:

– Det er bekymringsfullt at vi har opplevd så mange skytinger i løpet av de to siste månedene. Politiet har fullt fokus på disse sakene. Samtidig er det viktig å huske på at det over tid har vært få slike hendelser i hovedstaden. Vi ser ikke de samme tendensene her som i andre land, uttalte Mehl i en e-post til NTB.

Like fullt er hun bekymret når det blir skutt på åpen gate og ved skoler:

– Nærmiljøet vårt skal være trygt, vi kan ikke tillate at kriminelle gjør våre nabolag til arenaer for sine egne kriminelle oppgjør og setter uskyldige i fare, sier Mehl til NTB.

Dagsavisen har spurt Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om det forestående møtet med justisministeren, noe han kommenterer slik:

– Jeg ser fram til å møte Norges nye justisminister. Jeg vil orientere henne om arbeidet som gjøres lokalt i Oslo, vårt samarbeid med politiet og hva vi ser på som de viktigste utfordringene framover.

– For Oslo er det avgjørende å sikre at vi har nok politiressurser, og at politiet både kan jobbe godt med forebygging, etterforskning og ha en tydelig tilstedeværelse i hele byen. Det ser jeg fram til å ha en åpen dialog med justisministeren om, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, på folkemøte på Mortensrud sammen med bydel Søndre Nordstrand, Utdanningsetaten og Oslo-politiet.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen