Oslo

Ruter bytter til fossil diesel på mange busser

Oslo-byrådet lovet å gjøre Ruters kollektivtransport utslippsfri. Men som følge av en avgiftsbombe på biodiesel, bytter selskapet tilbake til fossil diesel.

Ifølge et internt notat som Aftenposten har fått tilgang til, kan avgiftsøkningen føre til at Ruters utgifter øker med rundt 750 millioner kroner.

Veibruksavgiften på flytende biodrivstoff ble innført av regjeringen i fjor.

Oslo kommune er største eier i kollektivselskapet Ruter. Selskapet planlegger altså nå å bytte fra biodiesel tilbake til fossil diesel på mange busser, i første omgang i Akershus, bekrefter Ruter.

Saken fortsetter under videoen!

Reagerer på avgiftsøkninger

– Dette er et resultat av regjeringens blinde tro på avgiftsøkninger. Man øker avgiftene og kaller det grønt skifte. Her ser man resultatet i praksis. Flere andre fylker er i ferd med å gjøre det samme som Oslo på grunn av de store avgiftsøkningene på biodrivstoff, sier Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik en kommentar til NTB.

Ifølge Gjelsvik vil avgiftskutt på biodrivstoff både kunne gi lavere pumpepris og utslipp, og samtidig øke norsk verdiskaping.

I fjor kostet avgiften Ruter 33 millioner kroner. Men i et notat som advokatfirmaet Kluge har skrevet på oppdrag for kollektivselskapet, er det anslått at regningen kan bli 23 ganger så stor, altså rundt 750 millioner kroner.

Kan endre kontraktene

Advokatselskapet konkluderer med at Ruter likevel kan endre kontraktene med busselskapene og på den måten gi dem mulighet til å fylle fossil diesel igjen.

Verken løftet om utslippsfri kollektivtrafikk eller det reviderte målet om fossilfri kollektivtrafikk innen utgangen av 2020 ble nådd, vedgår miljøbyråd Sirin Stav (MDG).

Nå er Oslos mål at kollektivtransporten skal bli utslippsfri innen 2028.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen