Oslo

Reagerer etter utvalg av representantskap: – Trist og flaut

Medlemsopprøret fikk ikke seter i Obos sitt nye representantskap, selv om medlemmene vedtok et demokratiprosjekt samme kveld.

Under den årlige generalforsamlingen tirsdag kveld ble det nye representantskapet i Obos valgt. Da var det ikke plass til noen av medlemmene i opprørsgruppen.

Representantskapet i Obos er tillitsvalgte som har ansvar for å velge et styre for laget, og passe på at deres formål skjer i samsvar med Obos’ gjeldende lov og vedtekter.

Opprørsgruppen «Et medlemsstyrt Obos» består av Obos-medlemmer som vil jobbe for demokratiet i konsernet. Leder for gruppen, Benjamin Endré Larsen, reagerer på valget til representantskapet. Han kaller det “trist og flaut”.

– Det er en åpenbar interessekonflikt. Det er kanskje det drøyeste som skjedde på den generalforsamlingen, sier han.

*I en tidligere versjon av saken sto det at Larsen mente det var trist og flaut at benkeforslagene ikke nådde gjennom. Det stemmer ikke. Det var valget til representantskapet han siktet til. Dagsavisen har endret dette torsdag 24.juni 0945.

Opprøret fikk avslag

Det er en valgkomité i Obos som innstiller medlemmer til representantskapet. Larsen reagerer på at mange i valgkomiteen satt i det gamle representantskapet, og at komiteen innstilte på at de skal få gjenvalg til det nye. Medlemsopprøret forsøkte å fremme benkeforslag til å erstatte flere medlemmer representantskapet, men fikk avslag.

– En sammenblanding av valgarbeid, og det organet man organiserer valgarbeidet rundt, er helt uhørt i norsk organisasjonsliv, sier Larsen.

Under generalforsamlingen stemmer medlemmene over ulike forslag for å forbedre Obos. Blant forslagene som ble vedtatt var et omfattende demokratiprosjekt for å involvere medlemmene i større grad. Opprørsmedlemmene kom med flere forslag som de mener skulle gi medlemmene større innflytelse over hvordan demokratiprosjektet skulle styres, men ble avvist på alle punkter.

– Det er klart at vi er skuffet over at vi ikke er blitt hørt i større grad. Samtidig er vi glad for at styret, gjennom sine egne forslag, har tatt opp mange saker som gruppen er opptatt av. Derfor mener vi at vi har satt et klart avtrykk på generalforsamlingen, selv om vi ikke har fått noen av voteringene, forteller opprørslederen.

Denne generalforsamlingen er så langt den mest besøkte til Obos. Larsen ser positivt på engasjementet til medlemmene og veien videre.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe gjennom de formelle organene som vedtektene til Obos gir oss mulighet til. I tillegg vil vi stille opp på delegerte møter, når det skal velges ut nye delegater til neste års generalforsamling. Vi kommer også til å forsøke å påvirke diskusjonene som foregår i representantskapet, og i demokratiprosjektet i årene som kommer, sier han.

Har ikke alibi

Blant de som ble gjenvalgt i representantskapet var Gabrielle Gjerdset. Valgkomiteen har ment at hun representerer et medlem fra opprøret i representantskapet, fordi hun er med i opprørets Facebook-gruppe og har liket noen av innleggene i gruppen. Gjerdset kjenner seg ikke i å bli brukt som en slags alibi for opprørsgruppen.

– Jeg reagerte på at valgkomiteen ikke har tatt inn noen fra opprørsgruppen i sin innstilling. Det mener jeg de bør stå for. Jeg var innstilt til Obos sitt representantskap i fjor av helt andre motivasjoner, og jeg ble medlem i gruppen for å følge diskusjonen der. Som mange andre er jeg enig i noe av det som står der, og uenig i det andre, sier hun.

Gjerdset fikk en beklagelse fra valgkomiteen i etterkant. Nå ser hun fremover.

– Vi har en stor jobb i Obos med å bygge opp tilliten til mange medlemmer. Med demokratiprosjektet som er igangsatt blir dette veldig spennende å følge, sier vararepresentanten.

Må vurdere medlemmenes engasjement

Dagsavisen har kontaktet styreleder i Obos Roar Engeland for kommentar på kritikken fra Larsen. De har valgt å gi kommentarer fra flere medlemmer, både styreleder, leder i valgkomiteen og påtroppende leder i representantskapet. Valgkomiteen er ser argumentet for at en valgkomité ikke bør nominere seg selv til verver den skal finne kandidater til, men mener at de må se på vurderingen av egnethet og engasjement til medlemmene.

– Det møtte rekordmange delegater til årets generalforsamling. Det er vi fantastisk fornøyde med. Medlemmene satte en tydelig retning for fremtiden og vedtok blant mye annet et demokratiprosjekt, som vil styrke og utvikle dette engasjementet for fremtiden, sier Roar Engeland.