Oslo

Lan Marie Berg om ny sparkesykkel-lov: – Den kommer alt for sent

Kommunene har i flere år bedt om at regjeringen fremmer et lovforslag

Mandag fremmet SVs Karin Andersen et nytt lovforslag som skal gi kommunene rett til å bestemme mer over utleien av elsparkesykler. Forslaget ble fremmet på vegne av et flertall på Stortinget bestående av SV, Høyre, Arbeiderpartiet og KrF.

Byråd i Oslo for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, er glad for at Stortinget har tatt tak i saken, men mener det kommer for sent.

– Kommunene har i flere år bedt om at regjeringen fremmer et lovforslag som gir oss mulighet til å regulere, men de har nektet. Jeg er glad for at Stortinget har tatt saken i egne hender og at regjeringen har hjulpet til, men det kommer alt for sent. Vi skal gjøre alt vi kan for å løse dette, men vi må forholde oss til det Stortinget vedtar, sier hun.

Enig med Stortinget

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup forklarer at regjeringen har ment at kommunene kan regulere elsparkesyklene uten en ny lov.

– Regjeringen har hele tiden ment at det ligger innenfor kommunenes eierrådighet å regulere utleie av elsparkesykler på kommunal grunn, og at Oslo kommune dermed har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler. Det har for eksempel Trondheim kommune valgt å gjøre, sier han.

– Ettersom rettsprosesser har sådd tvil om kommunene har slik hjemmel, er regjeringen enig med Stortinget i at det er behov for å presisere og tydeliggjøre det vi mener er gjeldende rett: At kommunene, har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler, sier han.

Stortinget har bedt kommunal- og moderniseringsdepartementet om lovteknisk bistand for å utforme loven.

– Målet er at dette skal vedtas av Stortinget før sommeren. Når Stortinget har vedtatt hjemmelen blir det opp til den enkelte kommune å avgjøre om og hvordan de tar den i bruk, fortsetter han.

– Situasjonen i Oslo er uholdbar

Et utbredt problem har vært at elsparkesyklene ligger henslengt på fortauene. Loven som nå blir vedtatt, gir kommunene rett til å lage soner på offentlig grunn hvor sparkesyklene må utplasseres og parkeres.

Berg mener situasjonen i Oslo er uholdbar.

– Sesongen er i gang og det er omtrent 20 000 elsparkesykler i Oslos gater. Situasjonen er uholdbar for svaksynte, rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne. Derfor har vi ønsket å begrense og regulere antallet elsparkesykler i byen.

Kommunene får også mulighet til å lage hastighetsbegrensninger i enkelte områder. Den nye loven kommer på toppen av nye trafikkregler for sparkesykler som regjeringen kom med i slutten av april, som blant annet regulerer fart, parkering og antall personer på sparkesykkelen.

Den vil gi også kommunene mulighet til å ta gebyrer fra utleierne for å dekke kostnader til opprydding og administrasjon. Dessuten får de mulighet til å lage en tillatelsesordning for utleie på offentlig grunn, slik at de selv kan stille krav og velge hvilke aktører de skal gi tillatelse.

– Skal gjøre alt jeg kan

Loven blir ikke vedtatt før om en måned, og derfor vet ikke kommunene hva de faktisk ender med å få lov til.

– Utkastet som ligger på bordet legger opp til at kommunene må utarbeide en lokal forskrift. Det kan vi ikke gjøre før loven trer i kraft. Det er lovpålagt at en forskrift må sendes på høring, deretter må den vedtas av politikerne lokalt, så må vi sette i gang en søknadsprosess med saksbehandling og tildeling av tillatelser. Vi må følge reglene, men jeg skal gjøre alt jeg kan for at Oslo så raskt som mulig klarer å få på plass en regulering, sier Berg.

Mer fra Dagsavisen