Oslo

Her blir det nå lov med små konserter i Oslo: – Dette har mange ventet på

Nå er det igjen lov med enkle konserter og underholdning på langtidshjemmene i Oslo. Sykehjemsetaten lempet fredag ytterligere på reglene.

Sykehjemsetaten opplyser fredag at det for første gang siden mars i fjor er åpnet for at eksterne bidragsytere kan gjennomføre konserter og andre trivselstiltak innendørs på sine langtidshjem.

I første omgang er det begrenset til én ekstern bidragsyter, for eksempel en pianist eller en sanger, med god avstand til maksimalt ti beboere om gangen.

– Dette vet vi at mange beboere og medarbeidere har ventet på, sier etatsdirektør Helge Jagmann.

Det er nå ingen smittede beboere på sykehjemmene i Oslo, og de aller fleste er fullvaksinerte.

Etaten opplyser at det ved konserter eller lignende med flere aktører, kan gjennomføres utendørs dersom smittevernhensyn ivaretas.