Oslo

Svarer på bil- og sykkelkritikk: - Ikke enig i at vi fokuserer kun på unge og spreke

Lederen for bydelsutvalget, Almaz Asfaha, hevder de fleste beboerne i bydelen er godt fornøyde.

Må man være kjendis fra vestkanten for å få oppmerksomhet rundt manglende parkeringsplasser, spurte Bodil Erichssen i Dagsavisen, der hun forklarte hvordan hverdagen er blitt vanskeligere med beboerparkering langt unna, og dårlige sykkelveier. Almaz Asfaha, BU-leder på Sagene (MDG) har stor forståelse for at ikke alle synes sykkelsatsingen er fantastisk, og at beboerparkeringen ikke fungerer bra nok for enkelte.

– Samtidig er det slik at de fleste er fornøyd med beboerparkering i bydel Sagene og at det er fortsatt god plass. I 2019 var det 500 flere plasser enn antall som har beboerparkering, men jeg ser også at det kan være ulikt dekning på beboerparkering innad i bydelen vår. Beboerparkering har også bidratt til at mange finner parkeringsplass i nærheten av der de bor, sier Asfaha til Dagsavisen.

For folkehelsen

Almaz Asfaha er uenig i at at sykkelsatsingen er for de unge og spreke, og at en undersøkelse blant byens borgere viser at flere ønsker å sykle dersom det var trykkere og bedre tilrettelagt.

– Målet vårt er at alle, fra 6-åringer til folk på 70-pluss skal oppleve trygghet når de sykler i bydel Sagene og i Oslo. Holdningsundersøkelse gjennomført av kommunen viser også at mange flere vil sykle hvis trafikksikkerheten og standarden bedres, sier Almaz Asfaha.

– Jeg var livredd for å sykle selv. Jeg synes fortsatt det er litt skummelt, men etter korona har jeg begynt å sykle hvor det er sammenhengende sykkelvei. Tydeligvis er jeg ikke alene om det når undersøkelse viser at 34 prosent flere ville syklet mer hvis sykkelveinettet var sikrere. Derfor har vi som politikere ansvar for å gjøre byen tryggere for vår befolkning. Det er bare 28 prosent mener at det er trygt å sykle i Oslo. Dette er signifikant økning fra da de borgerlige styrte byen, men det er fortsatt ikke bra nok.

For folk flest

Bydelslederen påpeker at samme undersøkelse viser også at over 60 prosent av Oslo-folk mener at sykkel er transportmiddel for folk flest. I tillegg til at 9 av10 mener at det er bra at kommunen arbeider for å få flere til å sykle.

- Det er mindretall i bydelen vår som eier bil. For oss i MDG handler byutvikling om at det skal være på menneskers premiss og ikke på bilens. Byens fellesarealer bør komme flest mulig til gode, i tillegg til at barn skal kunne ferdes trygt i nærområdet sitt. Det å tilrettelegge for myke trafikanter kommer alle til gode, også de av oss som er avhengig av bilen. Ved at flere blir mindre avhengig av bil vil også frigjøre parkeringsplasser og veier til de som må kjøre, sier Almaz Asfaha, og legger til:

– Sykkelsatsingen er også folkehelsetiltak, men ikke alle kan eller vil sykle. Derfor har også satset på Rosa Busser for bedre fremkommelighet og mobilitet for eldre der bydel Sagene er en av bydelene som har tilgang til dette. Derfor er jeg ikke enig i at vi fokuserer kun på unge og spreke.---