Oslo

Oslo kommune tapte kostbar kaffekamp

Oslo kommune er i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale flere millioner i erstatning til Selecta etter at selskapet tapte en ugyldig anskaffelsesprosess.

Det var under den ettertraktede konkurransen om å levere kontorkaffe til kommunens ansatte i 2017 at Selecta endte på andreplass, bak Waterlogic, skriver Rett24.

I anskaffelseskriteriene var det spesifisert at «kaffen skal i hovedsak være produsert av arabicabønner, med unntak av espressobønnene som skal være mørkbrent og kan være en kombinasjon av arabica og robustabønner».

Her ser kommunen ut til å ha brent seg. Selecta stilte nemlig spørsmålet om hvorvidt bønnen Waterlogic planla å bruke egentlig var en espressobønne. Hva egentlig en espressobønne er skrev Dagsavisen om i forbindelse med søksmålet i Oslo Tingrett for ett år siden.

I Oslo tingrett vant kommunen fram, men etter å ha kvernet over saken, ga lagmannsretten Selecta medhold. Retten mener tilbudet skulle vært avvist fordi bønnen det gjelder ikke markedsføres som espressobønne.

Dermed er det ingen bønn for kommunen, som er dømt til å betale 3 millioner kroner i erstatning for tapt fortjeneste til Selecta.