Oslo

Massetesting på Romerike og i Oslo-bydeler kan bli en realitet

Det jobbes med å finne løsninger for å forbedre koronasituasjonen i områder med høyt smittepress. Massetesting på Romerike og i bydeler i Oslo er aktuelt.

– Helsedirektoratet jobber med løsninger for massetesting der kommuner tilbys opplæring, hurtigtester og annet nødvendig utstyr som gjør det mulig for eldre elever og studenter å teste seg selv ukentlig i områder med høy smittepress, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Romerikes Blad.

Ifølge Nakstad kan både bydeler i Oslo og kommuner på Romerike være aktuelle steder å starte slik massetesting.

– Vi har anskaffet nødvendig utstyr og vil informere kommunene om dette i løpet av kort tid, sier han.

Ullensaker har varslet at de starter massetesting av over 6.000 elever og lærere etter påskeferien.