Oslo

R-tallet i Oslo under én:– Oppløftende

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) øyner håp om gjenåpning mot slutten av april etter gladmeldingen om at smittespredningen i Oslo nå synker.

– På kort tid har R-tallet gått fra 1,3 til 0,7 i Oslo. Det er oppløftende, ikke minst fordi vi har å gjøre med mer smittsomme varianter av koronaviruset, sier Johansen til NTB.

– Vi kommer til å holde på nåværende tiltak til 15. april. Dersom ikke påsken fører til mer smitte, kan et redusert R-tall i kombinasjon med lavere smittetall gjøre det mulig å starte en trinnvis og kontrollert gjenåpning.

Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere (587 i uke 11 og 12 samlet), men det var en nedgang i antall meldte tilfeller på 21,6 prosent sist uke til tross for økt testing, heter det i rapporten. Et R-tall på 0,7 i Oslo betyr at total smitte i hovedstaden er synkende.