Oslo

Vil ha politi-løfte fra regjeringen til Oslo Øst

Politiet vil samle Stovner og Manglerud politistasjon i en stor enhet på Kjelsrud. Stortingsflertallet vil ha politiposter i enkelte bydeler som plaster på såret, men Justisdepartementet vil ikke pålegge politiet noe.


– Jeg ble veldig overrasket da vi plutselig fikk beskjed om at de hadde funnet tomt, og tegnet kontrakt, sier Petter Eide til Dagsavisen.

SVs Petter Eide mener at regjeringens planer om en sammenslåing av politistasjonene på Kjelsrud i Oslo, er et brudd på Stortingets vedtak fra 11. desember ifjor, hvor det blant annet står at:

  • Stortinget ber regjeringen om en helhetlig og langsiktig plan som innebærer kontinuerlig tilstedeværelse av politi med utgangspunkt i politistasjoner eller politiposter i de ytre bydeler i Oslo.

Mandag leverte Eide og SV på vegne av Ap, Sp og Frp, et forslag, hvor de igjen vil vedta at det ikke skal bygges en felles politistasjon i Oslo, samtidig som stasjonene på Stovner og Manglerud nedlegges. Kjelsrud må komme i tillegg til lokale løsninger.

De vil foreslå lokal tilstedeværelse av politiet både sør i Oslo og i Groruddalen, og at såkalte politiposter må på plass hvis Manglerud og Stovner skal legges ned.

Legges ned

I forrige uke ble det kjent at politistasjonene på Manglerud og Stovner blir nedlagt, til fordel for en ny felles politistasjon på Kjelsrud i Bydel Alna. Motstanden mot nedleggelse av de to politistasjonene har vært stor, og nyheten kom derfor som et sjokk på mange.

– I desember i fjor vedtok Stortinget en lokal struktur. Dette er å gå imot det som Stortinget har vedtatt, sier Eide, som går ut ifra flertall når saken skal stemmes over i Stortinget tirsdag, sier Petter Eide til Dagsavisen.

– Juridisk kan regjeringen trosse stortingsflertallet, men det er ikke vanlig at de gjør det, sier Eide.

I forrige uke var det pressevisning på tomten på Kjelsrud, hvor planene ble presentert.

Bakgrunnen for at politiet ønsker den nye stasjonen, er at kontraktene for Stovner og Manglerud politistasjoner utløper ved utgangen av 2023. Enhet øst strekker seg fra Stovner i nord til Holmlia i sør, utenfor ring 3.

SV ønsker en desentralisert politi, i Oslo og resten av landet, og ikke nedleggelse av flere politistasjoner.

– Vi ser på mulighetene for at politiet kan jobbe ut fra enkelte bydelslokasjoner der vi kommer tett på borgerne. Dette blir en styrking av polititjenesten i enhet øst, sier politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt ifølge NTB.

– Politiet er opptatt av nærhet til innbyggerne. Derfor satser vi videre på nærpoliti og kriminalitetsforebygging. Lokalkunnskap og tilstedeværelse er viktig. Politiet ønsker å være tydelig til stede i alle bydelene, særlig med forebyggende enheter. Vi skal ha en forutsigbar og behovstilpasset tilstedeværelse i de ulike bydelene, sier politimesteren.

Tydelig signal

– Vi vil gi et tydelig signal til regjeringen om å rette seg etter Stortingets vedtak, sier Eide.

Han er ikke imot at det bygges en ny politistasjon på Kjelsrud.

– Det kan være bra. Det vi er imot er at politistasjoner i Oslo sør og øst legges ned. Eller i det minste må det bli permanente politiposter, lik det som var på Furuset og Holmlia, sier han.

Vi vil gi et tydelig signal til regjeringen om å rette seg etter Stortingets vedtak

—  Petter Eide, SV

Eide er bekymret for at politiets tilstedeværelse blir borte i bydeler som trenger et synlig politi.

– Patruljering i bil er ikke tilfredsstillende. Det må være et politi som er der folk bor, og som de kan henvende seg til, sier SV-representanten.

– Vi kan ikke vedta adresser og bygninger. Så detaljerte kan ikke Stortinget være. Men det Stortinget forhåpentligvis gjør tirsdag, er å innstendig bed regjeringen følge Stortingets vedtak, sier Eide.

Poster framfor stasjoner

– Vi ble bekymret over signalene fra justisministeren under debatten om politimeldingen, sa Aps Lene Vågslid til Aftenposten før helga.

Ap kan godta at de to politistasjonene erstattes av en på Kjelsrud, så lenge den lokale tilstedeværelsen opprettholder, for eksempel gjennom politiposter. Dette understreket også Senterpartiets Jan Bøhler i samme sak.

Trosser ikke Stortinget

Dagsavisen har spurt Justisdepartementet om hvorvidt det er aktuelt med egne politiposter i tillegg til ny politistasjon. De svarer imidlertid at politiet må få gjøre sine vurderinger:

– Ja, og det har jeg forstått at Oslo politidistrikt tenker på. Hvor og hvordan disse etableres mener jeg det må overlates til politiets selv å avgjøre ut fra sine politifaglige vurderinger.

Det skriver statssekretær i Justisdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H) i en e-post til Dagsavisen, der de understreker at de ikke vil trosse Stortingets vedtak, og at de sikre gode polititjenester både sør og øst i Oslo.

– Det er stortingsvedtak på å ikke bygge en felles politistasjon for Groruddalen og Oslo Sør. Saken skal på nytt opp i Stortinget tirsdag. Vil justis og regjeringen trosse et stortingsvedtak?

– Nei, det gjør vi selvfølgelig ikke. Dovre Group har etter Stortingets vedtak gjennomført en uavhengig vurdering av dokumentasjonen som er innhentet i forbindelse med den planlagte sammenslåingen, og har merket oss at byrådsleder Raymond Johansen har sagt at dette er «et stort gjennomslag for Oslo». Det viktige sett fra vårt ståsted, er ikke antall bygninger, men at politimesteren i Oslo sikrer god tilstedeværelse ute i bydelene. Justis- og beredskapsdepartementet har dessuten i et brev til Politidirektoratet bedt om at det utarbeides en plan for å følge opp gevinstene som er gjort i forbindelse med planarbeidet, slik at man sikrer gode polititjenester til publikum sør og øst i Oslo. Det forstår jeg på politimester Beate Gangås at Oslo politidistrikt naturligvis har til hensikt å gjøre. sier statssekretær i justisdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H) til Dagsavisen.

– Er det vanlig at regjeringen legger et stortingsvedtak til side?

– Det riktige er at regjeringen her har fulgt opp Stortingets vedtak, både ved å be om en ekstra kvalitetssikring av materialet som lå til grunn for prosessen og å forsikre oss om at Oslo politidistrikt har tett dialog med Oslo kommune og bydelene. Dovre Groups gjennomgang av materialet er blitt utført, og det er dette jeg forstår at politimesteren i Oslo har presentert både for byrådslederen og bydelene.

– Hvorfor er det så viktig å sentralisere politistasjonene?

– Vi må ha tillit til at Oslo politidistrikt gjør det som er best for å kunne yte gode tjenester til byens innbyggere, og de mener altså at dette best kan gjøres med én ny stasjon for det som heter geografisk driftsenhet øst.

– Vil publikum få like bra nærpoliti i fremtiden i Oslo?

– Ja, og målet er sant å si et enda bedre nærpoliti i fremtiden. Politiarbeid handler ikke om kontorbygninger, men et effektivt og godt politi som er ute i bydelene både for å forebygge og når det skjer hendelser som krever rask respons.