Oslo

Stor kontraktavlysning for Oslotunnelen

Bane Nor avlyser konkurranse for ny togtunnel i Oslo. Det skjer ett år etter at de først lyste ut rådgiverkontrakten for prosjektet.

Årsaken er at Bane Nor ikke har fått på plass en nødvendig avtale med Jernbanedirektoratet for prosjektet for 2021, melder bygg.no. Det skjer til tross for at det ligger 150 millioner kroner inne i statsbudsjettet for 2021 til prosjektet.

Anbudskonkurransen gjaldt blant annet teknisk hovedplan for nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker. Kapasiteten skulle bli doblet gjennom Oslo.

Sterke reaksjoner

Bransjeforeningen Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) reagerer sterkt og beskriver avlysningen som en skandale.

De sier til NTB at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) må komme på banen og rydde opp.

– Dagens tunnel er Europas tyngst belastede togtunnel. Den er allerede fullt utnyttet, og det er ikke mulig å øke kapasiteten, sier kommunikasjonssjef Trond Cornelius Brekke.

– Behovet for å starte planleggingen av ny tunnel under Oslo har vårt påtrengende i årevis, spesielt for alle de hundre tusen som ukentlig pendler med toget til jobb i Oslo. For dem er Bane NORs beslutning en skandale og et slag i ansiktet, sier han.

At Bane Nor ikke har fått til en avtale med Jernbanedirektoratet fremstår som uforståelig, legger Brekke til.

– Både Stortinget og næringen er holdt for narr med avlysningen av denne konkurransen. At Bane Nor og Jernbanedirektoratet nå ikke klarer å stokke beina riktig er rett og slett ikke godt nok. Vi stiller spørsmål ved hvordan dette i det hele tatt er mulig.

Frp: -Intercity blir nedprioritert

Også samferdselspolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, reagerer. Han beskriver dagens togtrafikk inn og ut fra Oslo som en propp for hele togtrafikken i Intercity-området. Det er en overraskende beslutning fra Bane Nor å avlyse, sier han.

– Togene står i kø og kapasiteten er sprengt. Hele hensikten med en ny Oslotunnel er jo å løse noen av disse utfordringene, sier han og legger til:

– Det føyer seg også inn i rekken av andre saker om at Intercity blir nedprioritert i NTP, så det kan se ut som det er rød tråd med full brems, sier Hoksrud.

– Ikke skrinlagt

Jernbanedirektoratatets kommunikasjonssjef Sverre Horrisland påpeker i en epost til bygg.no at Oslotunnelen ikke er skrinlagt.

– Direktoratet har ikke motsatt seg at avtalen videreføres, men det er viktig for direktoratet å forsikre seg om at det er mulig å gjennomføre andre igangsatte tilbudsforbedringer før man starter opp nye, sier han.

Horrisland legger til at det er snakk om å utsette kommunedelplanen med noen år.