Om Dagsavisen

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

1 Innledning

Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester, bruk av ConnectID og abonnement på Dagsavisen. Dagsavisens abonnementsalternativer og andre tjenester finner du på våre nettsider. Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en epost til den epostadressen du har oppgitt ved registrering. Disse vilkårene suppleres av vilkårene for bruk av innloggings- og betalingstjenesten ConnectID (som leveres av selskapet Mediaconnect AS). Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av Dagsavisen og ConnectID.

2 Bestilling og betaling

Dersom du allerede har opprettet en ConnectID-konto (se punktet over) bruker du samme innloggingsinformasjon ved kjøp av abonnement eller andre tjenester fra Dagsavisen. Abonnement på Dagsavisens digitale tjenester er til personlig bruk. Aldersgrensen for å bestille abonnement fra Dagsavisen er 18 år. Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Dagsavisen forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. Gjeldende priser og produkter er tilgjengelig på våre nettsider. Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt termin. Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes og restnota beregnes til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. Dagsavisen belaster fakturagebyr ved utsendelse av faktura. Ved bruk av AvtaleGiro, elektronisk faktura (eFaktura) eller kredittkort belastet ikke fakturagebyr. Dersom du omadresserer avisleveringen i Norge gjøres dette uten ekstra kostnad, mens det ved omadressering til utlandet, påløper det ekstra kostnader. Eventuell kostnad avregnes på neste faktura og kan føre til endret pris eller abonnementsperiode. Ved omadressering til utlandet garanterer ikke Dagsavisen for forsendelsen av avisen, og du må selv dekke tapet av uteblitt avis. Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard. Ved opphold i levering av papiravis i ferier eller lignende, vil du fortsatt beholde din digitale tilgang og abonnementet løper som vanlig.

3 Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Abonnement uten avtalt bindingstid kan når som helst sies opp med to dagers varsel og med virking fra neste terminforfall. Avisleveranse kan om ønskelig opphøre midt i en avtalt abonnementsperiode, men uten rett til refusjon for aviser som ikke leveres. Manglende betaling ansees ikke som oppsigelse. Abonnement på digitale tjenester kan ikke stoppes midlertidig. Det er normalt ikke avislevering på offentlige helligdager. Familieabonnement kan deles med medlemmer i husstanden. Misbruk kan medføre at tilgangen opphører for en eller flere brukere. Tilgang på inntil 5 enheter er inkludert i abonnementet.

4 Angrerett

Dagsavisens tjenester er underlagt angrerett. Du har rett til å gå fra avtalen ved å gi Dagsavisen melding om dette innen 14 dager etter bestilling.

5 Rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Dagsavisen tilhører Dagsavisen. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med Dagsavisen.

6 Ansvar ved nedetid eller tekniske problemer

Dagsavisens digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Dagsavisen vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Om avisleveringen uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil Dagsavisen godskrive deg det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om uteblivelser til Dagsavisen. Kjøp av løssalgsavis som følge av uteblitt eller vesentlig forsinket avis refunderes ikke av Dagsavisen. Dagsavisen er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt