Halvor Manshaus, som fronter kampen på vegne av foreldrene, liker dårlig at Knerten barnehage på Ullern er vedtatt nedlagt. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Vil kuppe menighetsrådet

Foreldrene liker dårlig at Knerten barnehage på Ullern plutselig ble nedlagt. Nå ønsker de å «kuppe» menighetsrådsvalget til høsten, for å gjøre om vedtaket.

I dag er det Ullern menighet som driver Knerten barnehage, som har 18 barn.

Hastenedlagt

Rett før vinterferien fikk foreldrene beskjed om at barnehagen skulle nedlegges.

– Hast skyldes opptaksfrist 1. mars, og at saken måtte avklares før dette, sier Halvor Manshaus, som fronter kampen mot nedleggelsen på vegne av foreldrene.

Nå får de hjelp av Arbeiderpartiet

– Det er ikke noen klageadgang på slike vedtak. Dette er helt spesielt. Menighetsrådet er et valgt organ, og skal representere valgkretsens interesser. Da gjelder alminnelige krav til saklighet og at man  i det minste utreder spørsmålet om drift på en forsvarlig måte. Dette blir en middelaldersk maktdemonstrasjon som kun er egnet til å sementere oppfatningen av kirken organisasjon som utdatert og ekstremt lite folkelig, sier Halvor Manshaus, som har andre planer for å omgjøre vedtaket.

«Kuppe valget»

– Til høsten er det kirkevalg, og med det skal nye menighetsråd velges. Vi ønsker å nå ut til kandidater som vil satse på Knerten, og på den måte sørge for videre drift av barnehagen, sier Halvor Manshaus til Dagsavisen.

– Vi ønsker å få lokaldemokratiet tilbake, sier han engasjert. Oppslutning på kirkevalg er historisk liten. I stedet for å overkjøre skulle menighetsrådet her spilt med åpne kort og på den måten engasjert yngre krefter. Nå håper vi at de som hører om dette vurderer å stille til valg til menighetsrådet for å få dette på rett kurs igjen.

Knerten barnehage har vært drevet i 37 år, og begynte som en korttidsbarnehage i menighetshuset lokaler.

– For menigheten er det god økonomi å ha barnehage i lokalene. Vi har ikke fått noen god forklaring på hvorfor den skal legges ned, sier han.

Les også: 

Vil ha matpakkefri barnehage

Flere 
skal få billigere 
barnehage

Ti barnehager i Oslo har fått nye eiere


Mister jobben

– Det er tre ansatte som mister jobben. Ansatte som gjør en kjempejobb for våre barn. Denne typen saksbehandling er ikke Ullern menighet verdig, og det er vanskelig å se at ikke alminnelige krav til saklighet og ryddighet rundt en nedleggelse skal gjelde også her. I tillegg er det 11 barn som må finne en ny barnehageplass, men her forsikrer bydelen at alle skal få plass i en annen barnehage, sier han.

Leder i Ullern menighetsråd, Stig Asplin, sier dette til Dagsavisen om nedleggelsen.

– Saken er godt utredet og behandlet i tre påfølgende menighetsråd. Både foreldre og ansatte har uttalt seg. Menighetsrådet anser ikke barnehage for å være blant kjerneoppgavene i vår virksomhet, selv om vi prioriterer barne og ungdomsarbeidet høyt. Men når vi nå velger å legge ned dette tilbudet, er det først og fremst fordi vi erkjenner at vi ikke er i stand til å drive barnehagen på en god og profesjonell måte, i egnede lokaler, og i tråd med offentlige krav, sier Asplin.

– Dette er en lettvint omgang med sannheten, uttaler Manshaus.

Han  viser til at det ikke foreligger noen plan for hva lokalene nå skal brukes til, og at barnehagen oppfyller alle offentlige krav.

- Vi har forhørt oss med bydelen, som kun har  godt å si om Knerten barnehage. Her blir det også bekreftet at barnehagen oppfyller lovens krav og har en bra track record, sier Manshaus.