Utrykningskjøretøyer blir synlig over hele Oslo når det tirsdag gjennomføres en stor beredskapsøvelse. FOTO: NTB SCANPIX

Stor beredskapsøvelse på Sjursøya i Oslo

En av de største beredskapsøvelsene i Norge noen gang holdes tirsdag. Kraftig røyk og utrykningskjøretøy vil være synlig i store deler av Oslo.

Scenarioene i øvelsen HarbourEx15 omfatter blant annet en brann i tankanlegg på Sjursøya, masseevakuering av beboere i området og en skipskollisjon, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som har ansvaret for øvelsen.

Målet er å øve på beredskapsplan, evakuering, krisekommunikasjon og samarbeid mellom nødetater, direktorater og kommunen. Øvelsen holdes ved Sjursøya, Ulvøya og Katten fra tirsdag morgen.

Sydhavna, som er de sammenhengende havnearealene på østsiden av Indre Oslofjord fra Grønlia i nord til Ormsund i sør, fikk i fjor kritikk for sikkerheten av DSB.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier kommunen har rettet opp mye av det som ble påpekt om sikkerheten i Sydhavna, og at øvelsen vil vise om ting fungerer i praksis.

– Det er viktig for etatene å øve sammen slik at de er bedre stilt dersom det skulle oppstå en krise, sier han til NRK. (NTB)