Aktor i saken mot Oslo kommune, politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

Oslo kommune frifunnet for omsorgssvikt

Oslo tingrett frifinner Oslo kommune for omsorgssvikt i saken som omhandler dødsfallet til to eldre kvinner i bydel Gamle Oslo for fem år siden.

Dommen fredag er i tråd med aktors påstand, etter at det i løpet av hovedforhandlingen framkom nye opplysninger som endret hans syn på skyldspørsmålet. Kommunen var opprinnelige ilagt et forelegg på en halv million kroner for ikke å ha gitt de to eldre kvinnene de omsorgstjenestene de har krav på, men valgte å ta saken inn for retten.

Les også: Aktor ber om frifinnelse etter eldredødsfall

Oslo tingrett peker i sin dom på tre grunnlag for frifinnelse:

* Verken enkeltpersoner eller etaten har handlet uforsvarlig.

* Organiseringen av helsetjenesten var tilstrekkelig god i juridisk forstand.

* Når yrkesutøvelsen ikke var uforsvarlig, kan retten heller ikke konkludere med at kravet om grov uaktsomhet er innfridd.

Den 83 år gamle kvinnen ble i mars 2010 funnet død utenfor bygningen der hun bodde på Kampen i Oslo. Den demente kvinnen hadde da frosset i hjel.

Den andre kvinnen ble funnet død i sin egen leilighet på Grønland i Oslo i april 2010. Da hadde hun vært død i omtrent to uker. (NTB)