Mens Marienlyst skole har 27,1 elever per lærer har Kjelsås skole 17,4. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Lærertetthet varierer kraftig

Ved to skoler i Oslo varierer det fra 17 til 27 elever per lærer.

Skoler med tilsynelatende samme vilkår har stor forskjell i lærertetthet, viser en ny oversikt utarbeidet av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra bladet Utdanning.

Marienlyst skole i Oslo er blant de største som er kartlagt, og her er det 27,1 elever per lærer. Kjelsås skole, rundt 5 kilometer unna, er nesten like stor, men har en lærertetthet på 17,4.

Marienlyst-rektor Knut Erik Brændvang forklarer tallene med at skolen har mange høyt utdannede lærere og lærere med høyere lønn enn ved andre skoler – og at den dermed trolig ikke kan ansatte så mange som skoler som har lærere med lavere ansiennitet. Rektoren tror dessuten at det kan være feilkilder i tallene.

Lærertettheten er beregnet ut fra det som kalles gruppestørrelse 2, som ifølge bladet Utdanning best uttrykker antall elever per lærer «i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon i den ordinære undervisningen». Det er noe usikkerhet knyttet til tallene fordi føringen av lærerressurser varierer mellom kommuner.

– Gruppestørrelsene bør derfor ses som en indikasjon og ikke som et absolutt mål, skriver Utdanningsdirektoratet.

Landsgjennomsnittet for skoleåret 2013/2014 ligger på 13,5 elever på lærer. (NTB)

Les også: Foreldrefrustrasjonen øker over nye skolegrenser

Les også: – Elevene skriver for lite

Les også: - Se til Oslo, ikke Sverige

Les også:  Da spanskrør og skammekrok ga lærelyst