For hver gang en bil ruller gjennom Oslo og Bærum blir det mer penger til både veiutbygging og kollektivtiltak. FOTO: NTB SCANPIX

Krever bomvekst

Det må bli dyrere å passere bomstasjonene på innfartsveiene til Oslo, uavhengig av E18-utbyggingen, mener Naturvernforbundet.

– For å innfri klimaforliket om nullvekst i personbiltrafikken, er det nesten utenkelig at bompengene på innfartsveiene til Oslo ikke skal måtte økes, sier Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken.

En slik økning vil bidra til en høyst påkrevd begrensning av biltrafikken, mener han.

Takstene for å passere bomstasjonene i Oslo og Bærum ble senest hevet 27. april i år. En enkelt passering i Oslo med personbil steg fra 31 til 32 kroner.

LES OGSÅ: Ber om bomkutt

På kollisjonskurs

Naturvernforbundets forslag er stikk i strid med hva NAF, Norges Automobil-Forbund, ønsker.

I Dagsavisen torsdag tok NAF-direktør Stig Skjøstad til orde for at bilistene må slippe å betale mer i bompenger enn i dag.

Det kan innebære inntil 158 kroner i daglige bompenger for pendlere mellom Drammen og Oslo.

Selv om ny E18 i Vestkorridoren fortsatt er på planleggingsstadiet, har bilistene allerede begynt å betale for denne veiutbyggingen, opplyser Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Akershus Høyre.

– Siden det ble satt opp et ekstra bompengesnitt i 2008 har bilistene betalt 1,8 milliarder kroner i bompenger, under forutsetning av at det skal bygges ny E18. Det vil være amoralsk hvis bilistene ikke får noe igjen for disse pengene, mener han.

Men utgangspunktet for bompengeinnkrevingen til samferdselssatsingen Oslopakke 3, er ikke at hver eneste krone skal går til veibygging. Tvert imot har 70 prosent av pengene gått til å finansiere ulike kollektivtiltak, og denne andelen skal nå økes til 80 prosent i den kommende treårsperioden.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Delt på midten

En heving av bompengetakstene, slik Naturvernforbundet nå anbefaler, vil dermed være gunstig for hurtigere å få finansiert store og tunge kollektivtiltak. Blant annet har flere aktører etterspurt en ny T-banetunnel under Oslo.

En holdningsundersøkelse Statens vegvesen la fram i november, viser at 48 prosent av den voksne befolkningen i Oslo og Akershus er positiv til innføringen av bompenger i Oslo-området. 46 prosent er negativ. Samtidig svarte nær sju av ti at de mener det er riktig at bilister skal være med og betale for forbedringer av kollektivsystemet.

– Den samme undersøkelsen viser at folk flest ikke vil ha flere veier, tilføyer Lan Marie Nguyen Berg i Miljøpartiet De Grønne.

Mer penger til kollektivtiltak, er dermed også hennes budskap.

LES OGSÅ: 40 milliarder til ny E18 – rekker ikke fram til Oslo