Bruk av tidsdifferensierte bompenger har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å få ned trafikken i rushtiden. Det kan dessuten fjerne behovet for kostbare veiutbygginger som ikke tar hensyn til miljøet og klimaet, påpeker Natur og Ungdom. FOTO: HILDE UNOSEN

Køprising kutter køen

I stedet for å bruke mye penger på ny E18 i Vestkorridoren, bør politikerne sørge for å tjene mer penger på eksisterende E18, mener Natur og Ungdom.

– Oslo bør gjøre som Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og innføre køprising, anbefaler Einar Helland Berger, leder i Akershus Natur og Ungdom.

Med en slik rushtidsavgift vil trafikken gå ned og behovet for å øke kapasiteten på E18 forsvinne, mener han.

– Køprising trenger verken asfalt, gravemaskiner eller anleggsarbeidere. Tvert imot gir køprising penger i kassa, penger vi kan bruke på de store kollektivinvesteringene som trengs for å møte befolkningsveksten, sier Berger.

 

Les også: – Bygg bare bussvei på E18

Les også: Vil Støre bremse?

 

Køprising virker

Erfaringer fra flere byer, både i og utenfor Norge, gir ham rett i at trafikken går ned ved innføring av rushtidsavgift:

• I Trondheim ble biltrafikken redusert med 10 prosent da rushtidsavgiften ble innført i 2012, ifølge Aftenposten

• I Kristiansand gikk biltrafikken ned med 3,2 prosent da rushtidsavgift ble innført der i 2013, ifølge NRK.

• I Stockholm og London krympet biltrafikken med henholdsvis 22 og 21 prosent, etter at rushtidsavgiften trådte i kraft for noen år tilbake, ifølge Statens vegvesen.

• I Singapore gikk trafikken ned med hele 45 prosent med rushtidsavgift, ifølge Wikipedia.

• I Stavanger og Bergen har man vedtatt å innføre rushtidsavgift, men den har ennå ikke trådt i kraft.

I sistnevnte by vil det koste 45 kroner for en liten bil å passere bomringen i rushet, mens passeringen vil koste 19 kroner resten av døgnet. I dag er prisen 25 kroner jevnt, ifølge Bergens Tidende.

Les også: Klimabomben

Les også: Til valg på stans av E18-utvidelse

Les også: Høyretopper forsvarer ny E18

 

– 30 kroner med tillegg

– I dag koster det 30 kroner å passere bomringen i Oslo. Beløpet bør økes når etterspørselen etter veien er stor, slik at flere begynner å reise kollektivt. Hvor mye dyrere det bør bli, skal jeg ikke ha sagt noe om, men det må koste så mye mer at det faktisk får en effekt, sier Berger.

Selv om køene er lange og trafikken går tregt på E18, har politikerne i Oslo så langt kviet seg for å ta i bruk rushtidsavgift. Oslo Høyre stemte ned et forslag om dette senest i fjor. I stedet går det politiske flertallet fortsatt inn for å bruke inn til 40 milliarder kroner på å utvide kapasiteten på E18, selv om motstanden mot veiprosjektet har vært voksende den seneste tida.

– Med det alternativet Statens vegvesen anbefaler, vil trafikken ifølge deres egne beregninger, øke med opp mot 30.000 biler i døgnet. All erfaring viser at det ikke går an å bygge seg ut av køproblemene, sier Berger.

Les også: Ny E18 kan bli bom-mareritt

Les også: E18 er allerede et millionsluk