Bussene sliter med å komme fram på E18 i Vestkorridoren i dag. Med en utbygging av landets mest trafikkerte vei vil det løse seg, mener høyretopper. FOTO: MARTE GJÆRDE

Høyretopper forsvarer ny E18

Høyretopper reagerer med undring og forargelse på Raymond Johansens angrep på den planlagte E18-utbyggingen.

 

I Dagsavisen onsdag tok Aps partisekretær Raymond Johansen, som også er Oslo Aps byrådslederkandidat før høstens kommunevalg, til orde for en slanking av den omstridte E18-utbyggingen.

– Oslopakke 3 bør reforhandles og behandles på nytt i Stortinget, uttalte Johansen.

Han begrunnet dette med både kostnaden på hele 40 milliarder kroner, veksten i biltrafikken som utbyggingen vil føre til, og faren for enda dårligere luftkvalitet i Oslo.

Byrådsleder for Høyre i Oslo, Stian Berger Røsland, stiller seg spørrende til hele utspillet.

– Hva er det egentlig Johansen sier, og hva tar han til orde for? Bystyret vedtok jo allerede i fjor i en høringsuttalelse til Statens vegvesen at prosjektet må slankes, påpeker Røsland.

En reforhandling av Oslopakke 3 ligger også i kortene. Den skal etter planen skje i 2016, tilføyer byrådslederen.

– Forventer solidaritet

Også blant høyretopper i Oslos nabokommuner vekker uttalelsene til Oslo Aps byrådslederkandidat oppsikt.

– Vi reagerer meget sterkt på Raymond Johansens utspill om ny E18, skriver ordfører Lene Conradi i Asker, og ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum, i en e-post til Dagsavisen.

– Luftkvaliteten er et like stort problem på vår side av kommunegrensen som i Oslo. Derfor forventer vi solidaritet mellom kommunene for å bekjempe de helsefarlige utslippsproblemene.

De senere årene er det bygget en rekke tunnelanlegg i Oslo, som har ledet mye forurensende biltrafikk vekk fra gater og veier. Bare i perioden 2010-2013 ble det åpnet tunneler for 14 milliarder kroner i Oslo, ifølge de to ordførerne.

90.000 biler

– Nå har også innbyggere i Asker og Bærum krav på bedre miljø, mener de.

Med en årsdøgnstrafikk på opp mot 90.000 kjøretøy er E18 gjennom Vestkorridoren i dag landets mest trafikkerte vei. Ny E18 «medfører ikke vesentlig større kapasitetsøkning for privatbiltrafikken», hevder Conradi og Krog.

– Hensikten med ny vei er ikke å øke privatbilismen, men å bedre bussenes og næringstrafikkens fremkommelighet, påpeker de.

Det å fortsette å bruke «dagens utdaterte veisystem fra 1977», er ingen løsning, ifølge ordførerne.

– Kollektivsituasjonen på E18 gjennom Asker og Bærum fram mot 2030 er svært bekymringsfull. Foreløpige trafikkberegninger viser at 55 prosent av persontrafikkveksten må løses med buss. Da må busstilbudet og framkommeligheten bli betydelig bedre. Ny E18 innebærer at bussene får forutsigbar og høy fremføringshastighet, uten konflikter med annen trafikk. Regionale busser får bedre tilgjengelighet til knutepunktene, og lokalbusser kommer raskere fram til bussveien. Totalt vil dette gi et mer konkurransedyktig busstilbud, konkluderer Conradi og Krog.

– Viktig for Oslo

Byrådslederen i Oslo sier han «selvfølgelig unner folk også i Asker og Bærum bedre luft».

– Med ny E18 får de mulighet til å flytte deler av veien under bakken, og det vil ha stor betydning for miljøet, luftkvaliteten og muligheten til byutvikling.

– Er dette noe lokalpolitikerne også i Oslo bør være opptatt av?

– Oslos interesser og utfordringer stopper ikke ved bygrensen. I ekstrem grad blir vi påvirket av hva som skjer i Asker, Bærum, Østfold og Buskerud. Skal du styre Oslo må du ha et bredt perspektiv.

På ett punkt er likevel alle de tre høyretoppene enige med Aps Raymond Johansen.

– Vi skjønner at kostnadene ved utbyggingen av E18 kan virke skremmende. Vi skal gjøre vårt for å bidra til å redusere en monsterutbygging, sier Conradi og Krog.

Røsland peker i den forbindelse på høringsuttalelsen som Oslo bystyre, inkludert Høyre, vedtok i fjor. Der heter det blant annet:

«Oslo kommune mener kostnadene for utbygging av E18 Vestkorridoren er svært høye, og forutsetter at det i det videre arbeidet med prosjektet gjøres justeringer som sikrer at kostnadene reduseres.»

Opprinnelig skulle ny E18 i Vestkorridoren koste om lag 20 milliarder kroner, men i fjor oppjusterte Statens vegvesen beløpet til nærmere 40 milliarder kroner.

– Vanvittig mye penger, sa Raymond Johansen om dette beløpet i Dagsavisen onsdag.

Han mener at en ny T-banetunnel under Oslo sentrum «er antakelig mye viktigere» enn den planlagte E18-utbyggingen.