Ikke bare mange fuglearter, men også ekorn har hatt tilhold i trærne som er blitt fjernet uten tillatelse. Her et av dem som ble observert mens hogsten pågikk for fullt. FOTO: KARINA WENNEBERG

Hogde ned fuglenes reir

40 til 60 trær på Stovner ble felt og kjørt gjennom fliskutteren, uten hensyn til eventuelle egg og fugleunger i trærne.

Etter at både politiet, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten har engasjert seg i saken, er hogsten nå blitt stanset. I tillegg varsler dyrevernsorganisasjonen NOAH politianmeldelse.

– Felling av trær i hekke- og yngletida om våren er svært uheldig og vil kunne være i strid med paragraf 15 i naturmangfoldloven. Av den går det fram at unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås, sier naturforvalter Tea Turtumøygard i Bymiljøetaten, og fortsetter:

– Likevel er det veldig utbredt at folk ikke tar hensyn til dette, og at trær hogges hver vår etter at hekkingen er i gang. Det kan lett unngås ved å legge hogsten til en annen tid av året.

– Kontraktsbrudd

Dagsavisen har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med borettslaget på Stovner som bestilte trefellingen, uten å lykkes med dette.

Oslo kommune handlet resolutt overfor borettslaget da man der ble kjent med hogsten.

– Den aktuelle eiendommen er festet bort som boligfestetomt. Ifølge kontrakten skal Eiendoms- og byfornyelsesetaten forespørres på forhånd ved hogst av trær. I denne saken ble etaten ikke forespurt og derfor fikk kommunen den påbegynte hogsten stanset. Da var det beklageligvis allerede hogd mange trær, opplyser Lena Nesset, kommunikasjonssjef i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Hun tilføyer at Oslo kommune ser alvorlig på at varslingsplikten ikke er overholdt.

– Eventuelle sanksjoner vil være en del av kommunens videre vurdering av saken, sier Nesset.

– Anmelder

Også folk som bor i området reagerer sterkt på fellingen av trærne. Beboere observerte og fotograferte reir på bakken og ekorn i trærne.

Noah ble raskt varslet og rykket ut for å dokumentere ødeleggelsene. Nå opplyser leder Siri Martinsen i organisasjonen at forholdet vil bli politianmeldt.

– Det ligger til grunn for naturmangfoldloven at reir ikke skal raseres. Også trær med reir skal ha blitt tatt og kjørt i fliskutteren, ifølge beboere i området, opplyser Martinsen.

Noah blir hvert år varslet om dyr med unger som blir stresset på ulike måter.

– Stress og potensiell smerte for dyr i den sårbare yngletida er noe man fint kan unngå, men heller ikke i denne saken har man brydd seg om det, sier Martinsen.

– En rekke arter

Ifølge naturforvalter Tea Turtumøygard er det flere fuglearter som begynner hekkingen veldig tidlig om våren. Det at mars måned var rekordmild kan ha ført til enda tidligere hekking enn vanlig i år.

– Hvilke arter kan ha hatt reir i trærne som ble felt?

– Det ble observert grønnfink i området, og det er svært sannsynlig at de er godt i gang med reirbygging, da disse ofte er tidligere ute enn andre arter. Det ble hørt territoriesang fra bokfink og fuglekonge, og det ble også observert reirbygging hos skjære og ringdue. Det er ikke usannsynlig at det kan ha gått med både reir og egg, sier hun-

– Kan også ekornunger ha havnet i fliskutteren?

– Det kan ikke utelukkes, etter som det ble observert flere voksne individer i området.