Dunja Sukalic slipper både støy og stress når hun lufter Happy på Gamlebyen gravlund, og hun gleder seg også over hvor fint og ryddig det alltid er der. FOTO: ARNE OVE BERGO

Bruker gravlundene som park

Gravlundene er grønne lunger som blir brukt som park. – Mye bedre å være her, mener Dunja Sukalic.

Turen går ofte til Gamlebyen gravlund i Oslo når hun lufter hunden Happy.
– Det er mange hundeeiere som lufter hunden sin her, forteller Sukalic.


Spiser og leker

Men gravlundene brukes også til mye annet, viser en ny studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).
– Vi er overrasket over det store spekteret av aktiviteter, sier førsteamanuensis Helena Nordh ved NMBU.
Gjennom fire måneder i fjor undersøkte Nordh og hennes kolleger hva som foregår på Gamlebyen gravlund og Østre gravlund i Oslo. I løpet av denne perioden var det flere tusen mennesker som stakk innom for kortere eller lengre besøk.

Dette er noe av hva de gjorde der:

  • Stelte graver.
  • Gikk tur med hunden.
  • Gikk tur med barnevogn.
  • Slappet av eller hvilte.
  • Hadde piknik eller spiste.
  • Var der sammen med venner.
  • Lekte.
  • Utforsket gravlundene.

– Det var også mange som bevisst valgte å gå eller sykle gjennom gravlundene fordi de synes de er trivelige steder, forteller Nordh.
– Er det primært pårørende som besøker gravlundene?
– Nei, de fleste av dem vi snakket med var der enten fordi de var på en rusletur, eller fordi de var på vei til ett annet sted.
 Når Dunja Sukalic besøker Gamlebyen gravlund har hun alltid hunden i bånd.
– Vi holder oss på stiene og Happy får ikke gå bort til gravene, forteller hun.
– Hvorfor er dette bedre enn en park?
– Fordi det er så fint og ryddig og grønt her. Og så er det flere benker enn i parkene, svarer Sukalic.


Finner roen

En god del av dem Nordh og hennes kolleger har snakket med, sier omtrent det samme.
– Mye av det folk gjør i gravlundene, får de ikke til i vanlige parker, for eksempel å slappe av og finne ro til refleksjon, opplyser Nordh.
Den sterke befolkningsveksten i storbyene, kan føre til at gravlundene blir enda viktigere grønne alternativer i årene framover, tror hun.
– Er kirkegårdene fullt ut et supplement til parkene?
– De vi har snakket med, oppfatter at det går en grense for hva slags aktiviteter som er akseptable. Sykling, jogging og barn som løper omkring og leker, er ikke greit. Det har med respekt for de pårørende å gjøre, svarer Nordh.
– Samtidig er det en del som ikke opplever   den samme roen som mange andre. De synes det er skummelt og ubehagelig å gå inn på gravlundene, og derfor velger de å gå forbi på utsiden.