Olav R. Thelle

Virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon og medlem av Prindsens Venner.

1 innlegg

Innhold fra Olav R. Thelle