Polske kvinner demonstrerte for kvinners rettigheter, blant annet abort, under kvinnedagen i år. Polen har en av europas strengest abortlover. FOTO: WOJTEK RADWANSKI/NTB SCANPIX

Voldtatt jente får støtte fra domstol

En 14 år gammel jente i Polen ble gravid etter voldtekt, men ble nektet abort. Nå har hun fått støtte fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Polen har en av Europas strengeste abortlover, og abort er kun tillatt ved voldtekt, incest eller fare for mors eller barnets liv. Men selv om den 14 år gamle jenta var blitt voldtatt, ble hun hindret i å ta abort flere ganger, før hun til slutt fikk gjennomført inngrepet.

 

- Ydmykende

Dette skjedde i 2008, men saken har gått helt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Nå har domstolen behandlet saken, og kritiserer i sin kjennelse polske myndigheter for behandlingen jenta fikk. Myndighetene må betale oppreisning på 450.000 kroner til jenta og moren hennes.

Det er tredje gang domstolen kritiserer Polen for tilfeller der abortloven ikke er blitt respektert. Motstanden mot abort er stor i Polen, og ved flere tilfeller har sykehus nektet å utføre abort på grunnlag av helsepersonellets religiøse overbevisning.

Det begynte med at jenta fikk bekreftelse fra påtalemyndigheten på at hun faktisk var blitt voldtatt, slik loven krever. Først ble hun hindret ved to sykehus i hjembyen Lublin sørøst i Polen, der en katolsk prest ved et tilfelle forsøkte å overtale jenta og hennes mor om å droppe abort. Jenta og moren dro deretter til Warszawa, men ble også ved et sykehus der nektet abort, fordi legene der sa de var under press fra abortmotstandere. Deretter forlot jenta og moren sykehuset, for så å bli trakassert av abortmotstandere og bli tatt inn til politiavhør. Moren ble anklaget for å presse datteren til abort, og jenta ble plassert i et ungdomshjem.

Domstolen i Strasbourg mener jenta er blitt utsatt for inhuman og ydmykende behandling.

- Domstolen var spesielt sjokkert over at myndighetene begynte en straffeprosess for ulovlig seksuell omgang mot tenåringen som, ifølge påtalemyndighet og medisinske rapporter, skulle ha blitt behandlet som offer for seksuelt overgrep, heter det i dommen fra Strasbourg.

Etter hvert brøt helsedepartementet inn, og jenta fikk utført abort i Gdansk.

 

Blant de strengeste

Mens noen av de vesteuropeiske landene har blant de laveste aborttallene i verden, er det motsatte tilfelle for østeuropeiske land. Ifølge FNs helseorganisasjon WHO har Hviterussland, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Moldova, Romania, Russland, Slovakia og Ukraina de høyeste aborttall i verden.

Abortloven er blitt strengere i Polen etter kommunismens fall. Før det var abort tillatt under de fleste omstendigheter, men etter omveltningene presset den katolske kirken og politikere på høyresiden regjeringen til å stramme inn loven, og i 1993 kom den nåværende loven som et kompromiss. I dag er abort et viktig debattema i Polen, der enkelte på den ene siden ønsker totalt forbud, mens det motsatte ytterpunktet ønsker fri abort.

I Europa har bare Malta, Andorra og Irland strengere lov enn Polen; i de to småstatene er abort totalforbudt. I Irland er abort kun tillatt i helt spesielle tilfeller ved vesentlig fare for mors liv. I 2010 reiste 4.400 kvinner til Storbritannia for å få utført abort.

Også Nord-Irland har nylig fått oppmerksomhet for sin abortlov, da den første private abortklinikken ble åpnet i Belfast tidligere denne måneden. Nord-Irland er ikke underlagt den samme abortloven som resten av Storbritannia - abort er kun tillatt når det er fare for mors liv eller helse. Klinikken skal operere innenfor nordirsk lov, men møtte likevel store protester da den åpnet.

asne.gullikstad@dagsavisen.no