Bonden Zeljko Fabric undersøker solsikkeplanter som har fått hard medfart på grunn av tørken i Kroatia i sommer. Også i andre land på Balkan er jordbruket hardt rammet av nedbørsmangelen.

Vi har allerede menneskeskapt ekstremvær

Mens bønder i USA fortviler over tapte avlinger, blir forskerne gradvis sikrere på at en del av ekstremværet i verden skyldes menneskeskapte klimaendringer.

– Dette er den verste sesongen vi har hatt noen sinne, sier maisdyrker Mark Shew i delstaten Indiana til nyhetsbyrået Reuters.

Han er en av mange bønder som er rammet av den verste tørken i USA på 50 år.

Mye ekstremvær i verden

Selv om restene av orkanen Isaac i helgen brakte med seg etterlengtet regn, er det mange steder for sent å redde avlingene.

Amerikanerne er imidlertid langt fra de eneste som har vært rammet av ekstremvær i 2012. Både i Spania, Russland og på Balkan har det vært hetebølger og tørke, mens hundretusener flyktet fra flom på Filippinene i begynnelsen av august.

Om noen skulle være i tvil, så har også den norske sommeren vært uvanlig våt. Og forrige uke ble det kjent at rekordmye is har smeltet bort i Arktis.

Nye metoder

Det disse hendelsene har til felles – med unntak av orkanen – er at de passer godt med forskernes antakelser om hvordan klimaet vil endre seg når temperaturen på jorda stiger.

Inntil nylig ble det likevel regnet som nærmest umulig å knytte én bestemt flom eller tørkeperiode til globale klimaendringer. Grunnen er at været varierer og at ekstreme hendelser kan skyldes tilfeldigheter.

Nye forskningsmetoder har imidlertid forandret bildet de siste årene. Bare i løpet av sommeren er det publisert flere studier som setter klimaendringene i sammenheng med dramatiske tørkeperioder i USA, Russland og Somalia.

– Dette er et viktig vitenskapelig framskritt, sier forsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Trolig hovedårsak

De nye statistiske metodene tar utgangspunkt i beregninger av hvor sannsynlige de aktuelle tilfellene av ekstremvær hadde vært i en verden uten klimaendringer.

– Metodene gjør det ikke mulig å fastslå helt sikkert at en værhendelse skyldes global oppvarming. Men de kan fortelle oss at hendelsen ville vært svært usannsynlig i et stabilt klima, sier Benestad.

Ifølge den kjente NASA-forskeren James Hansen er klimaendringene trolig hovedårsaken til hetebølgene og tørken både i USA i år, i Texas i fjor og i Russland i 2010.

Tørken i viktige russiske jordbruksområder fikk regjeringen i Moskva til å stanse all eksport av hvete. Resultatet ble en kraftig prisøkning internasjonalt som utløste opptøyer så langt unna som i Mosambik.

En gruppe britiske og amerikanske forskere konkluderer noe mer forsiktig enn Hansen, men mener risikoen for hetebølger og tørke har økt betydelig både i deler av Europa, Somalia og Texas som følge av klimaendringene.

I Somalia døde flere titusen mennesker da regnet uteble og avlingene slo feil i fjor.

Isen smelter

En del av ekstremværet i verden har utelukkende naturlige årsaker, og Rasmus Benestad tror orkanen Isaacs herjinger i Karibia og USA skyldes tilfeldigheter.

Han mener likevel det er tydelig at det er blitt mer ekstremvær de siste årene – i det minste i Europa og USA hvor meteorologene sitter på målinger som strekker seg langt tilbake i tid. Særlig hetebølgene kommer oftere enn før.

I Arktis skjer issmeltingen langt raskere enn forskerne hadde forutsett, og det har aldri før vært målt mindre is i Nordishavet enn nå.

Smeltingen har utløst et kappløp om olje- og gassressursene på toppen av kloden. Men det åpne havet påvirker også store vindsystemer som strekker seg langt utenfor Arktis, noe Benestad frykter kan føre til mer ekstremvær i Europa og Nord-Amerika.