Demonstranter i New York protesterer mot innreiseforbudet for personer fra seks land etter Høyesteretts avgjørelse denne uka. FOTO: TIMOTHY A. CLARY/NTB SCANPIX

Venter innreiseforvirring

Innreiseforbudet til USA kan komme til å skape forvirring i sommer rundt hvem som kan komme inn i landet.

 

I morgen tidlig amerikansk tid kan det midlertidige innreiseforbudet til USA for personer fra seks land tre i kraft, etter at Høyesterett mandag ga president Donald Trump delvis medhold i å stenge USAs grenser for personer fra de seks overveiende muslimske landene i 90 dager.

Men hvem vil det ramme, og hvem kan ha mulighet til å komme inn? Det fremstår uklart og kan skape forvirring og kaos, ifølge organisasjoner som jobber med menneskerettigheter og flyktningspørsmål.

Usikkerhet

Årsaken er unntaket det åpnes opp for. Innreiseforbudet gjelder personer fra Syria, Iran, Jemen, Libya, Sudan og Somalia. Men høyesterett sier det skal gjøres unntak for personer som har en troverdig («bona fide») tilknytning til personer eller instanser i USA. Det vil gjelde personer som for eksempel har et nært familiært forhold til en i USA (f.eks. ektefelle), har fått et jobbtilbud i USA eller er blitt tatt opp på et universitet i landet.

Men det vil oppstå uklarheter, mener direktør for Amnesty Internationals program for sikkerhet og menneskerettigheter i USA, Naureen Shah, som mener at selv hun, som en erfaren advokat, har problemer med å tolke meningen.

– Det innebærer usikkerhet i avgjørelser som står om liv og død for folk, sier Naureen Shah ifølge The Guardian.

Menneskerettighetsgruppen Human Rights First tror det vil oppstå en rekke rettslige runder i løpet av sommeren.

Amnesty mener mye vil være gjenstand for tolkning på den enkelte flyplass.

– Det vil avhenge av hvilken flyplass man kommer på og hvordan de velger å tolke Høyesteretts avgjørelse, sier Shah.

Betsy Fisher, advokat hos organisasjonen International Refugee Assistance Project, sier det gjenstår å se hvor hardt flyktninger vil bli rammet av forbudet.

– Mye vil avhenge av hvordan frasen «bona fide»-forhold til USA tolkes, sier Fisher til al-Jazeera.

CNNs juridiske analytiker Page Pate sier det er duket for en rekke uklarheter.

– Det kommer til å bli en ekstrem hodepine. Tenk på hvordan folk ved grensen, på flyplasser, skal ta disse beslutningene, sier Pate.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Utvannet

President Trump sier beslutningen er en stor seier for USAs nasjonale sikkerhet. Men forbudet er langt mer utvannet enn den opprinnelige presidentordren fra Trump. I det første forslaget ble også personer fra Irak omfattet, og også personer som allerede hadde visum – dette gjelder ikke nå. Beslutningen er ikke endelig; Høyesterett skal ta endelig stilling når dommerne trer sammen igjen etter sommerferien i oktober.