Fedme er dobbelt så vanlig nå som i 1980 og det er flere som dør av overvekt enn underernæring globalt. FOTO: NTB SCANPIX

Vår dødelige livsstil

Mens verden er i ferd med å vinne kampen mot hiv, tuberkulose og krig, er det stadig flere som dør av alkohol, tobakk og usunn mat.

Denne uka er statsminister Jens Stoltenberg i New York for å delta på FNs generalforsamling. Et av Norges store prioriteringsområder på møtet som samler statsledere fra alle medlemslandene i FNs hovedkvarter er å gjøre livsviktige medisiner for kvinner og barn mer tilgjengelige. De siste årene har storstilte satsinger og milliarder av bistandspenger sørget for at stadig flere reddes fra smittsomme sykdommer som hiv/aids, malaria og tuberkulose.

Men i skyggen av denne positive utviklingen brer de ikke-smittsomme sykdommene om seg. I takt med at stadig flere bor i byer og velstanden øker endrer også livsstilen seg. Over store deler av verden går utviklingen i en helseskadelig og dødelig retning. I stedet for å spise for lite mat, spiser stadig flere i verden for mye feil mat med mye fett og sukker som fører til livsstilssykdommer som diabetes, fedme, kreft og hjertesykdommer.

 

Livsstilen dreper

Økt velstand og høyere inntekter leder også ofte til mer alkohol og tobakk.

- De siste årene har en stor gruppe land beveget seg fra lavinntekt- til mellominntektsland. Befolkningen får mer penger mellom hendene, men med det følger også ofte sykdommer som tidligere var forbundet med høyinntektsland. Dette er ikke helsevesenet i disse landene forberedt på, sier professor Thorkild Tylleskär ved Senter for internasjonal helse på Universitet i Bergen.

Stikk i strid med hva man kanskje skulle tro er det verken krig, sult eller smittsomme sykdommer som tar flest liv i verden i dag. Det er livsstilen vår som dreper:

* 60 prosent av alle dødsfall i verden skyldes nå ikke-smittsomme sykdommer, en stor del av dem forårsaket av tobakk, alkohol, usunt kosthold og mangel på mosjon.

* Fedme er dobbelt så vanlig nå som i 1980 og det er flere som dør av overvekt enn underernæring globalt.

* Alkohol dreper årlig 2,5 millioner mennesker verden over, til sammenligning døde 1,8 millioner av aids i 2010.

* En milliard mennesker i verden røyker, 80 prosent av dem bor i lav- og middelinntektsland.

* Stillesittende livsstil er en direkte årsak til den dramatisk økende barnefedmen verden over. 42 millioner barn under fem år er overvektige, 35 millioner av disse bor i lav- og middelinntektsland.

 

Markedets makt

Tallene kommer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som tror de livsstilsrelaterte sykdommene bare vil fortsette å øke de neste ti årene, og særlig i lav- og mellominntektsland. Det fører til store belastninger på landenes ofte dårlig utbygde og allerede pressede helsevesen. Ofte øker de nye livsstilssykdommene i deler av befolkningen, mens andre fortsatt lider av underernæring. De overvektige bor gjerne i byen og de underernærte på landsbygda.

Mange av dødsfallene som skyldes ikke-smittsomme sykdommer kunne ha vært unngått, slår WHO fast. Men i lavinntektsland handler det likevel ikke bare om å endre livsstil. Det kan være sterke krefter som jobber mot at befolkningen skal ta bedre helsevalg.

- Sterke markedsinteresser er et veldig stort problem i mange fattige land med svake myndigheter og lite regulering, sier professor Tylleskär.

Nylig tapte tobakksgiganten Philip Morris rettssaken mot den norske stat for å få opphevet forbudet mot synlig tobakk og snus i norske butikker. I andre land kan tobakksindustrien bidra med viktige arbeidsplasser, da er det vanskeligere med streng regulering, påpeker Tylleskär.

Mange har også ikke andre valg enn å kjøpe den usunne maten, fordi den er billigere. Både fett og sukker koster lite, men er rikt på smak.

- Det lønner seg for produsentene å lage maten usunn, sier Tylleskär.

Utviklingen viser hvordan livsstilssykdommene tar stadig flere liv i stadig flere land, men professoren er likevel ikke enig i at overvekt er blitt et like stort problem som undervekt på verdensbasis. Underernæring skjer som regel tidlig i livet og fører til kroniske skader for dem som rammes. For lite mat i de første leveårene hindrer hjernen i å utvikle seg som den skal og det hemmer veksten.

- Om et barn dør to år gammelt på grunn av for lite mat betyr det flere tapte år enn om en mann dør 50 år gammel av høyt blodtrykk eller diabetes fordi han har spist for mye. Underernæring er derfor fortsatt et stort problem, sier Tylleskär.

USA

70 prosent av alle voksne er overvektige. 33 prosent er fete.

15 prosent av befolkningen røyker.

Kilde: Noncommunicable Diseases Country Profiles, 2011 - WHO

Brasil

Halvparten av Brasils befolkning lever inaktive liv, det vil si at en av to over 15 år er i moderat bevegelse mindre enn 30 minutter i uka.

Kilde: Noncommunicable Diseases Country Profiles, 2011 - WHO

Afrika sør for Sahara

Smittsomme sykdommer er fortsatt det største problemet. Infeksjonssykdommer og underernæring fører til høy barnedødelighet og komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel til høy mødredødelighet.

Kilde: Norges WHO-strategi 2010-2013

Midtøsten

Drikker minst alkohol i verden. Du finner flest totalt avholdne i Nord-Afrika, men på hele det afrikanske kontinentet er det relativt få som drikker alkohol.

I Libya røyker 45 prosent av alle menn daglig. Nesten ingen kvinner røyker.

Kilde: Global Status Report on Alcohol and Health 2011, og Noncommunicable Diseases Country Profiles, 2011 - WHO

Russland

Den klart høyeste forekomsten av alkoholrelaterte dødsfall.

Hver femte mann og 6 % av alle kvinner dør som følge av skadelig bruk av alkohol.

Sprit er den vanligste alkoholtypen.

Kilde: Global Status Report on Alcohol and Health 2011 - WHO

Norge

Er blant landene i Europa med lavest alkoholkonsum, og harde og farlige fyllekuler er relativt sjeldent. Drikkemønsteret er likevel mer risikofylt enn lenger sør i Europa.

Drikker mest øl. I Sverige drikker de mest vin.

Kilde: Global Status Report on Alcohol and Health 2011 - WHO

Vest-Europa

Europeere drikker mest alkohol i verden, men i Vest-Europa er det likevel få alkoholrelaterte skader og dødsfall.

Snittet blir høyt fordi det er mange som drikker og få som er totalt avholds, hver enkelt drikker likevel ikke så mye, og farlige fyllekuler er sjelden. I tillegg er alkoholsalget regulert og lovlig.

I Spania, Tyskland og Storbritannia drikker de mest øl. I Frankrike og Italia mest vin.

Kilde: Global Status Report on Alcohol and Health 2011 - WHO