Dommer James Robart i Seattle er blitt skyteskive for Donald Trump i feiden om presidentens omstridte innreiseforbud, som er rettet mot befolkningen i sju land.

– Uvanlig å gå rett på dommeren

Det mest uvanlige med Donald Trumps konflikt med rettsapparatet, er at han angriper dommeren direkte, påpeker førsteamanuensis Hallvard Notaker.


–  Det som virkelig er uvanlig med Trumps uttalelse, er at han går rett på dommeren og kaller ham en såkalt dommer. Det er ikke uvanlig at en president er uenig i en høyesterettsdom, men det går an å være uenig og fortsatt respektere at det ble utfallet, sier USA-kjenneren til NTB. 

–  Når Trump omtaler en føderal dommer på den måten, må man jo egentlig bare håpe at store saker ikke blir avgjort i høyesterett. Det er viktig for USAs politiske liv at alle involverte respekterer maktfordelingsprinsippet, konstaterer han. 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nytt nederlag

Trump led søndag et nytt knusende nederlag i rettsapparatet da en ny domstol avviste å gjeninnføre innreiseforbudet presidenten har krevd mot sju land. Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco: Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles. Dermed blir den midlertidige forføyningen fra en føderal dommer i Seattle stående inntil videre. 

Kongressen

Notaker tror Trumps reaksjoner mot dommeren vil bli dårlig mottatt i mer tradisjonelle deler av Det republikanske partiet, i det minste internt. 

–  De to første ukene har vært preget av at republikanere i Kongressen driver en vanskelig balansegang. De skal på samme tid bevare sin egen politiske identitet og bevare et godt samarbeidsforhold til presidenten. Det er fordi Trump representerer den beste sjansen de har hatt på mange år til å få gjennomført sin politikk, sier forskeren fra Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. 

–  Det som forhindrer en konfrontasjon i Det republikanske partiet, er den gjensidige avhengigheten mellom Trump og Kongressen, konstaterer Notaker. (NTB)