USAs trusler mot ICC vekker sterke reaksjoner

USAs trusler om å straffeforfølge dommerne ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) vekker sterke reaksjoner.

 

Trusselen ble framsatt av president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton i en tale i en konservativ tankesmie i Washington mandag.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch reagerer sterkt på USAs trusler, og det samme gjør American Civil Liberties Union (ACLU) som representerer flere mennesker som hevder å ha blitt holdt fanget og blitt torturert av amerikansk personell i Afghanistan.

– Denne misforståtte og skadelige politikken vil ytterligere isolere USA fra sine nærmeste allierte og oppmuntre krigsforbrytere og autoritære regimer som forsøker å unndra seg internasjonal straffeforfølgelse, heter det i en uttalelse fra ACLU.

ICC ble etablert i 2002 og er verdens første permanente, internasjonale domstol som rettsforfølger enkeltpersoner som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

123 land har sluttet seg til domstolen, men ikke land som USA, Russland og Israel.

ICC avviser kritikken og truslene fra USA og fastholder at FNs sikkerhetsråd og 123 land har sluttet opp om domstolen.

– ICC, som en juridisk institusjon, opptrer i tråd med det juridiske rammeverket i Roma-statuttene og vil opptre upartisk og uavhengig i tråd med mandatet, heter det i en kunngjøring fra domstolen i Haag.

– Anerkjenner ikke

Bolton understreket mandag at USA ikke anerkjenner domstolens legitimitet, og truet med krasse amerikanske straffereaksjoner dersom ICC gjør forsøk på å stille amerikanske statsborgere eller USAs allierte til ansvar for krigsforbrytelser.

ICC vurderer i disse dager å innlede en formell etterforskning av anklager om krigsforbrytelser begått av afghanske sikkerhetsstyrker, opprørere og amerikanske styrker og etterretningsfolk i Afghanistan siden 2003.

Amerikansk personell anklages blant annet for tortur av fanger og ulovlig fengsling av mistenkte i landet.

ICC vurderer også en forespørsel fra Palestina om å åpne etterforskning av israelske soldaters drap på ubevæpnede palestinske demonstranter på Gazastripen.

– ICC truer på uakseptabelt vis USAs suverenitet og nasjonale sikkerhetsinteresser, sa Bolton mandag.

Truer dommerne

Han truet videre med å «ta i bruk alle nødvendige midler» for å beskytte amerikanere og statsborgere fra allierte land, blant dem Israel, mot «urettmessig straffeforfølgelse fra denne ugyldige domstolen».

ICCs dommere kan ifølge Bolton bli nektet adgang til USA, få eventuelle verdier i amerikanske finansinstitusjoner frosset og risikerer også straffeforfølgelse i USA.

– Vi kommer ikke til å samarbeide med ICC, vi vil ikke bistå ICC, og vi kommer i alle fall ikke til å slutte oss til ICC. Vi kommer til å la ICC dø av seg selv, sa Bolton.

Den afghanske menneskerettskommisjonen går også hardt ut mot Bolton.

– Det er svært uheldig. Ved å gi ofrene rettferdighet legger man også til rette for fredsprosessen i Afghanistan, sier lederen Sima Simar.

– Rettferdighet er ingen luksus, det er en grunnleggende menneskerett, sier hun. (NTB)