USA og Taliban enige om tidsplan for fredsavtale

Regjeringen i USA og Taliban-bevegelsen planlegger å trappe ned volden i Afghanistan i én uke og deretter undertegne en avtale i slutten av februar.

Saken er oppdatert

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at USA planlegger å signere en avtale med Taliban i Doha 29. februar. Avtalen antas å omhandle tilbaketrekking av amerikanske soldater.

– Interne afghanske forhandlinger vil starte kort tid etter, og bygge på dette grunnleggende skrittet mot en omfattende og varig våpenhvile og det framtidige politiske veikartet for Afghanistan, sier Pompeo.

En forutsetning for avtalen mellom USA og Taliban er at en såkalt enighet om reduksjon av voldsbruken i Afghanistan overholdes. Denne delvise våpenhvilen skal begynne natt til lørdag afghansk tid og vare i sju dager.

Også den islamistiske Taliban-bevegelsen omtaler tidsplanen i en uttalelse.

Håper på varig fred

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tror avtalen mellom USA og Taliban kan bli det første skrittet mot varig fred i Afghanistan.

– Dette kan bane vei for forhandlinger mellom afghanere, varig fred og sikre at landet aldri igjen blir et tilfluktsområde for terrorister, sier han i en uttalelse.

Afghanske myndigheter har tidligere uttalt at en avtale mellom USA og Taliban kan bli inngått i slutten av februar i Doha i Qatar.

En Taliban-kilde i Pakistan sa til nyhetsbyrået AFP fredag at samtalene mellom Taliban og representanter for den afghanske regjeringen er planlagt å starte 10. mars. Disse samtalene anses som en forutsetning for å oppnå en bredere fredsavtale.

Langvarig krig

Forhandlingene mellom Taliban-bevegelsen i Afghanistan og USA om nedtrappingen har pågått siden 2018. Avtalen om en delvis våpenhvile anses som et historisk skritt etter mer enn 18 års konflikt i landet.

Om voldsbruken faktisk avtar, kan det tyde på at Taliban har kontroll over styrkene sine og evner å holde løfter. En avtale mellom USA og Taliban antas å dreie seg om tilbaketrekking av amerikanske soldater i bytte mot sikkerhetsgarantier fra Taliban-bevegelsen. I så fall dreier det seg trolig om rundt halvparten av de 12.000 til 13.000 soldatene USA for tiden har utstasjonert i Afghanistan.

Taliban-kronikk

Taliban-bevegelsens nestleder Sirajuddin Haqqani skrev i en kronikk i The New York Times torsdag at en avtale vil bli signert «om kort tid.»

«Vi er i ferd med å signere en avtale med USA, og vi er fast bestemt på å implementere hver klausul, i ord og handling,» skrev han, men la til at mye også avhenger av USAs handlinger.

USA og Taliban-bevegelsen har også tidligere forsøkt å komme til enighet, men i september ble samtalene avlyst etter et blodig angrep i Kabul der blant annet en amerikansk statsborger ble drept.

Forrige uke sa den afghanske presidenten Ashraf Ghani at han så på den sju dager lange avtalen med forsiktig optimisme. (NTB)