USA: Kvinne nektes å bli gravid med egne embryo etter kreftbehandling

En kvinne i Arizona, USA, tapte nylig retten til å bli assistert befruktet med embryoer hun fryste ned før kreftbehandling. Nå må hun donere de bort.

Bakteppet for den spesielle situasjonen kommer av en avtale Ruby Torres har med sin tidligere ektemann.

I 2014 fikk amerikaneren Ruby Torres påvist brystkreft. Før hun gjennomgikk behandling med cellegift valgte Torres og hennes daværende kjæreste, John Terrel, å befrukte flere av eggene til Torres. Grunnen til dette var at cellegiftbehandlingen sannynligvis ville føre til at Torres ikke kunne få barn, skriver Fox News.

Gikk rettens vei

Et par dager etter befruktningen av eggene giftet Torres og Terrel seg. Da skrev de under på en avtale som tilsier at begge parter må godkjenne eventuell bruk av embryoene. Torres og Terrel skilte seg etter tre års ekteskap, og Terrel ba eksplisitt om at Torres ikke skulle bli befruktet.  

Torres overlevde kreften, men konsekvensen ble som fryktet at Torres ble infertil. Hun har nå gått rettens vei for å få lov til å få barn. Etter flere runder i rettsvesenet dømte den statlige høyesteretten i Arizona torsdag i favør Terrel og parets originale kontrakt. Embryoene skal doneres til en tredjepart.

Dommeren i saken skrev at retten var klar over det emosjelle aspektet med saken, men: – Domstolen måtte overholde partenes eierskap over embryoene slik det ble skrevet i kontrakten. 

Terrels advokat, Claudia Work, uttalte seg om saken til Phoenix Times: – Dette var en sak som, når du fjernet alle følelsene, baserte seg på kontraksrett.

Ny lov, ikke tilbakevirkende kraft

Den spesielle saken har fått mye oppmerksomhet. I 2018 vedtok politikerne i Arizona en lov som ville ført til at Torres hadde fått lov til å bli befruktet med embryoet, uten at faren ville blitt holdt ansvarlig for barnebidrag. Loven har ikke tilbakevirkende kraft, så den gjelder ikke for Torres.