TRUMPS NYE MANN: Generalløytant McMaster skal gi Trump råd i sikkerhetspolitikken USA skal føre de neste årene. FOTO: SUSAN WALSH/NTB SCANPIX

Trumps sikkerhetshjerne

Trumps nye sikkerhetsrådgiver gjestet Norge sist høst. Han mottas med lettelse av det militære miljøet.

Generalløytnant Herbert Raymond McMaster regnes som en av verdens fremste forsvarstenkere. Han er utnevnt til å lede nasjonalt sikkerhetsråd i USA etter at Michael Flynn fikk sparken for sine tette forbindelser med Russland.

Sikkerhetsrådet bistår USAs president i utviklingen, gjennomføringen og koordineringen av landets sikkerhets- og utenrikspolitikk. Her skal han blant annet møte Steve Bannon, Trumps strategiske rådgiver.

Gjestet Norge

Høsten 2016 besøkte McMaster Norge, og holdt et innlegg på Army Summit i Oslo i regi av Hæren og Atlanterhavskomiteen, for å gi sitt syn på framtidens kriger og trusler. Dette sa han:

Verden må ikke undervurdere verdien av landstyrker og soldater på bakken i framtidens kriger.

Vi risikerer å ha et for ensidig fokus på teknologiens rolle i krig, og undervurdere menneskelige og politiske aspekter ved krig.

Landstyrkene er helt nødvendig for å også drive krigføring i lufta, til havs og i cyberspace.

I Oslo uttalte McMaster også at risikoen for en internasjonal militær konflikt neppe har vært større siden andre verdenskrig.

– Kan dempe Bannon

McMaster har vært i militær tjeneste siden 1984. Han tjente side om side med norske soldater i Afghanistan. Han har doktorgrad i amerikansk militær historie, og er ansett som en intellektuell som ikke er redd for å gå imot konvensjonell visdom. Før han ble rekruttert av Trump, ledet han en prestisjetung amerikansk tenke- og forskningsinstitusjonen om USAs forsvar i framtiden.

Sverre Diesen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og Norges tidligere forsvarssjef, møtte McMaster til debatt på Litteraturhuset i fjor høst.

– McMaster er en av de toneangivende militære tenkerne i USA og genierklært innenfor det amerikanske systemet. Han framstår som en reflektert, kunnskapsrik og velartikulert offiser, selv om han etter mitt skjønn ikke er helt på samme nivå som forsvarsminister James Mattis, sier Diesen til Dagsavisen.

Diesen tror McMaster vil kunne ha en modererende innflytelse i sikkerhetsrådet. Her sitter også Trumps sjefsstrateg Steve Bannon, som mangler militær bakgrunn og blant annet har varslet en krig mellom USA og Kina om Sør-Kina-havet.

– De militære er vanligvis de mest tilbakeholdne med å anbefale bruk av militære maktmidler, mens politikere ofte har andre forestillinger om deres anvendelighet. McMaster vil kunne dempe Bannon med sin tyngde og autoritet. Men spørsmålet er hva som blir den totale helheten i sikkerhetsrådet og hvor stor innflytelse McMaster får, sier Diesen.

Andreas Hultgren, tidligere leder for sikkerhetspolitisk utvalg ved Krigsskolen, ledet debatten mellom McMaster og Diesen på Litteraturhuset.

– Han har en framtoning, kompetanse og autoritet som traff de militære i rommet, sier Hultgren om McMaster.

Kommenterte Norge

Temaet for debatten mellom McMaster og Diesen var «Framtidens krigføring - mann eller maskin?», og ble holdt i regi av Kadettsamfunnet og YATA Oslo. Under debatten uttalte McMaster seg også om trusselen fra Russland mot Norge. McMaster vektla i sitt svar at avskrekking må bedrives gjennom militær tilstedeværelse.

Kritisk til Russland

I talen sa McMaster at de største truslene kommer fra «revisjonister» som Russland, Kina og Iran, som ønsker å endre verdensordenen. Nord-Korea kan vanskelig undervurderes, sa han.

Ifølge The Economist har McMaster uttalt at krigen mot terrorisme ikke må bli en krig mot islam. I talen i Oslo sa McMaster at IS har en «ikke-religiøs» definisjon av islam. Generalløytnanten har utmeislet et langt mer kritisk syn på Russland enn sin forgjenger Michael Flynn. Her står han imot Trump, som ikke er bekymret over Russlands opptreden i Øst-Europa. Men McMaster vil trolig kunne bygge bru til Trumps republikanske kritikere i Kongressen i dette spørsmålet, skriver Politico. Det er ventet at han vil stille seg bak NATO og å ha et godt forhold til USAs allierte.