Trump vil ikke ta med ulovlige innvandrere i Kongress-beregning

President Donald Trump vil at utlendinger uten lovlig opphold i USA skal utelukkes fra folketellingen når fordelingen av mandater i Kongressen skal beregnes.

Setene i Representantenes hus fordeles ut fra folketallet i de ulike statene.

Presidentens direktiv bryter med tidligere praksis og vil trolig støte på både politiske, praktiske og juridiske hindringer. Kritikere mener beslutningen er i strid med grunnloven og at den vil havne i retten innen kort tid.

– Denne beslutningen er ikke verdt papiret den er skrevet på og vil bli avvist i retten. Å bruke folketellingen som våpen for politisk vinning er nok et rasedrevet angrep fra en president og regjering som feilaktig ser på innvandrere som fienden, mens de er en viktig del av samfunnet, sier demokraten Charles E. Schumer, som er mindretallsleder i Senatet.

Endrer balansen

Forslaget vil svekke den politiske tyngden til delstater som California og Texas, der det bor mange personer uten lovlig opphold. Det vil også forskyve makt fra mer mangfoldige byer til den mer homogene – og hvitere – landsbygda.

I et notat fra Det hvite hus tirsdag kommer det fram at tellekorpset fortsatt skal inkludere ulovlige innvandrere, men at de altså ikke skal tas med når mandatfordelingen skal regnes ut.

Etaten som står for folketellingen, får fem måneder på seg til å komme opp med en metode for å beregne hvor mange innbyggere hver delstat har uten lovlig opphold. Disse skal så trekkes fra i beregningen.

– Min administrasjon vil ikke støtte representasjon i Kongressen for dem som kommer til eller oppholder seg ulovlig i landet. Det vil skape feil insentiver og undergrave styringssystemet vårt. Vi gir heller ikke politisk makt til folk som er her midlertidig, og burde ikke gi det til dem som ikke skulle vært her i det hele tatt, sa Trump i en uttalelse kort tid etterpå.

Han hevdet samtidig at det pågår «en større innsats på venstresiden for å utvanne amerikanske borgeres rettigheter».

Splittende

Det omstridte forslaget er nok et eksempel på at Trump omfavner saker som virker splittende, samtidig som han sakker mer og mer etter Demokratenes utfordrer Joe Biden på meningsmålingene.

Nylig har Trump foreslått å sende flere føderale styrker til byer som styres av Demokratene, han har uriktig hevdet at poststemmer er en kilde til vedvarende valgfusk og har gjentatte ganger fremhevet seg selv som siste skanse mot venstreradikalisme.

Bare timer etter det seneste forslaget truet også Det hvite hus med å legge ned veto mot kongressvedtak om penger til forsvaret, dersom pengene kommer med krav om at militærbaser oppkalt etter sørstatsledere må bytte navn.

– Mens hundrevis av amerikanere dør hver dag av covid-19, fortsetter president Trump med sitt politiske spill, sier demokraten Alex Padilla i delstatsregjeringen i California.