USAs president Barack Obama holdt natt til torsdag norsk tid en TV-sendt tale til nasjonen hvor han fortalte om sine planer for å bekjempe IS. FOTO: SAUL LOEB/REUTERS/NTB SCANPIX

Tro og tvil om Obamas strategi

KAMPEN MOT IS: Meningene er delte om at USAs president Barack Obama vil lykkes med sin strategi for å «tilintetgjøre» opprørsgruppen Den islamske staten (IS).

Obama varslet i en fjernsynstale amerikanske luftangrep mot IS-mål i Syria, samt økt støtte til irakiske sikkerhetsstyrker og mer moderate opprørere i Syria.

– Vi vil jakte på terrorister som truer landet vårt, uansett hvor de måtte befinne seg, sa han i sin tale natt til torsdag norsk tid.

– Det innebærer at jeg ikke vil nøle med å slå til mot dem verken i Syria eller Irak, sa Obama.

Republikanernes leder i Representantens hus, John Boehner, mener at dette ikke er nok.

– Dette kan ta år å gjennomføre, sier Boehner, som mener at USA straks må «stanse og reversere» IS' framrykking i Irak og Syria.

– En tale er ikke det samme som en strategi, sier Boehner.

- Klok strategi

– Obama skynder seg langsomt, og det er en klok strategi i kampen mot IS i Irak og Syria, mener kommandørkaptein Per Christian Gundersen, som leder mediegruppen ved Forsvarets høgskole.

Natt til torsdag varslet Obama systematiske luftangrep mot IS-mål i Syria, økt støtte til irakiske sikkerhetsstyrker og mer moderate opprørere i Syria, samt et tettere etterretningssamarbeid med andre land i Midtøsten.

– Talen viser at Obama vil satse på mer av det samme: luftangrep, spesialoperasjoner rettet mot IS' mellomledere og lokale kommandanter, samt press mot land som Tyrkia, Jordan, Iran og Saudi-Arabia, sier Gundersen til NTB.

Ifølge Gundersen var talen først og fremst et ledd i å synliggjøre at Obama har en strategi i kampen mot IS, samtidig som han ville forsikre amerikanerne om at han ikke har planer om en ny Irak-krig.

– Store mangler

NUPI-forsker Henrik Thune tror Obamas planer kan hindre IS' videre frammarsj. Men strategien for å «tilintetgjøre» opprørsgruppen har store mangler, sier han.

– Utsiktene til å hindre IS i å spre seg videre, eller innta Bagdad, er gode. Mulighetene for å «tilintetgjøre» IS er derimot mye mer usikre, og Obama gir heller ingen klare eller helt gode svar, sier Thune til NTB.

Thune påpeker at den eneste måten å nedkjempe IS på er ved hjelp av lokale sunnikrefter i Syria og Irak. Syrias nasjonalråd, som representerer deler av Syrias opposisjon, var raskt ute med støtte til Obamas strategi.

– Syrias nasjonalråd er rede og villig til å ikke bare bekjempe IS sammen med resten av verden, men også til å hjelpe innbyggerne i Syria med å bli kvitt tyranniet til Assad-regimet, sier rådets president Hadi el-Bahra.

Ikke bakkestyrker

Heller ikke Erik Brattberg, som er sikkerhetspolitisk analytiker i tankesmia Atlantic Council i Washington, har tro på at USA vil lykkes med å knuse IS, slik Obama lovet i sin tale.

– Det handler i stedet om å redusere deres mulighet for å utgjøre en trussel mot amerikanske interesser, først og fremst i Irak, men også i andre deler av regionen, mener Brattberg.

For å knuse den islamistiske opprørsgruppen, som i dag kontrollerer store deler av Irak og Syria, trengs det helt andre virkemidler, mener han.

– Det ville i så fall innebære amerikanske bakkestyrker i Syria og Irak, noe som ikke er på dagsorden, sier Brattberg.

– Mangler partnere

Kritiske røster har påpekt at USA ved å gå til krig mot IS i Syria, løper president Bashar al-Assads ærend. Obama mener økt støtte til de mer moderate kreftene blant opprørerne vil veie opp for dette.

– Vi kan ikke sette vår lit til at Assad skal bekjempe ISIL. Hans regime terroriserer sitt eget folk og kommer aldri til å gjenvinne legitimiteten det har mistet, sa Obama, som benytter opprørsgruppens tidligere navn.

Professor Marc Lynch i tankesmia Center for a New American Security mener USA ikke har troverdige partnere i Syria.

– Amerikanske luftangrep mot IS i Syria er derfor ingen farbar vei, verken til politisk eller strategisk suksess, sier han.

Christopher Chivvis i tankesmia RAND Corporation tror heller ikke at IS kan slås ved hjelp av luftangrep.

– Luftangrep kan nok påføre dem betydelig skade, men vi vil ikke være i stand til å slå dem ved hjelp av luftangrep alene, sier han.

– Kraftfull tale

Republikaneren Newt Gingrich, som vanligvis er sterkt kritisk til det meste av det Obama foretar seg, er mer fornøyd.

– En kraftfull tale, mener Gingrich, som imidlertid advarer Obama mot å gå utenom Kongressen.

– Kongressen bør stemme over dette. Dette bør være en beslutning fattet av Kongressen, ikke av Obama, mener han.

– Vi bør komme fram til en amerikansk strategi som vi i fellesskap kan slutte opp om, sier Gingrich.

 

Brende: – Vi støtter Obamas initiativ mot IS

Den norske regjeringen stiller seg bak president Barack Obamas strategi for å nedkjempe IS, sier utenriksminister Børge Brende (H).

– Dette var en viktig tale fra president Obama, hvor han la fram en bred strategi for kampen mot ISIL, og hvor han la vekt på at partnere i regionen og Golfen må ta en lederrolle, sier Brende i en kommentar til NTB.

Brende fastslår at Den islamske staten (IS), også kjent som ISIL, er den største trusselen ikke bare for Irak og Syria, men også for landene i regionen og internasjonalt.

– Som vi erfarte i sommer, får den også følger for Norge. Vi støtter president Obamas initiativ for å samle det internasjonale samfunn for å bekjempe ISIL på ulike måter. ISILs usedvanlige brutalitet gjør klar handling nødvendig, sier Brende.

– ISIL har ikke oppstått over natten, men har vokst fram i ly av politisk ustabilitet i Irak og borgerkrigen i Syria. ISIL har effektivt utnyttet de mulighetene som har oppstått etter langvarig konflikt i begge land, fastslår Brende.

Ingen enkle løsninger

Utenriksministeren er soleklar på at enkle løsninger nærmest er ikke-eksisterende. Han peker på at fortsatt humanitær innsats er avgjørende for å bistå sivilbefolkningen som rammes hardt av IS' herjinger. Norge har så langt i år bidratt med 175 millioner kroner i humanitær bistand til Irak og 750 millioner til Syria.

Samtidig er Brende klar på at bistandspenger ikke er nok, og at en politisk løsning både i Irak og i Syria er avgjørende for å lykkes i kampen mot IS.

– Som president Obama la vekt på, må det arbeides bredt og langs flere spor. ISIL vil bli bekjempet med politiske, økonomiske, og militære virkemidler. Det vil ta tid, sier han.

Maktdeling

Brende mener en deling av makt mellom religiøse og etniske grupper vil være avgjørende for å slå tilbake trusselen fra IS, og viser blant annet til at statsminister Haider al-Abadi i Iraks nye regjering har med seg både sunnimuslimske, kurdiske og sjiamuslimske visestatsministre.

– Irak og landene i regionen må ta eierskap og lede an for å beskytte sine samfunn. Sunnimuslimer og golfstatene må ta en lederrolle mot ISIL. Når moderate sunnier bidrar, kan kampen mot ISIL lykkes.

Brende er også glad for Obamas ulike initiativ om fremmedkrigere overfor FNs sikkerhetsråd – ikke minst forslaget om et såkalt høynivåmøte. Han understreker at dette er et område som krever styrket internasjonalt samarbeid, og han gjentar anslaget fra PST om at minst 50 personer med tilknytning til Norge har reist til Syria. (NTB)