Tilbake i spillet: Dette vil Joe Biden gjøre som president

Joe Biden seiler igjen opp som frontfigur etter tidenes comeback: Hva vil han gjøre dersom han blir president?

Etter det som blir beskrevet som det «største, raskeste, og mest overraskende comeback i moderne politisk historie», er Joe Biden igjen i front i kampen om å bli presidentkandidat.

Mens moderate Joe Biden ses på som det trygge valget, i motsetning til venstrevridde Bernie Sanders, mener andre Biden er «gårsdagens» politiker med lite nytt å komme med. 

Men hva vil egentlig Joe Biden?

Her er et utvalg av sakene Biden har satt på agendaen:

Styrke middelklassen

Et viktig budskap for Biden. En fellesnevner for mange av hans saker er å bygge opp middelklassen ved å styrke folk økonomisk. Biden vil styrke sosialhjelpen, og hjelpe flere i middelklassen til å få mulighet til å spare mer.

Biden trekker spesielt fram eldre amerikanere og amerikanere i distriktene: Han vil sikre eldre innbyggere en tryggere økonomi, blant annet ved at flere får råd til helsehjelp. Han vil ha en utviklingsstrategi for distriktene som gir unge mennesker flere muligheter til å bo og jobbe i Distrikts-USA.

Styrke arbeidstakerne

Biden vil styrke arbeidstakernes situasjon gjennom flere tiltak. Blant annet vil han øke den føderale minstelønna til 15 dollar i timen.

Han vil styrke muligheten til å organisere seg og drive felles lønnsforhandlinger, og kjempe mot ordninger som bidrar til å holde arbeidstakeres lønn nede.

Helsehjelp for alle

Også Biden har som mål at alle amerikanere skal ha tilgang til god helsehjelp, men han støtter ikke Sanders’ foreslåtte medisin, Medicare for All. Mens Sanders ønsker å avskaffe private helseforsikringer og erstatte det med et offentlig program for alle, ønsker Biden å gi amerikanere en mulighet til å velge et offentlig tilbud («public option») som et alternativ til private helseforsikringer.

Biden ønsker å bygge videre på og utvide Obamacare (eller Affordable Care Act, som er det offisielle begrepet), som han var med på å kjempe for da han var visepresident under Barack Obama, og som sikret at flere fikk tilgang til helsehjelp.

Han ønsker å utvide antallet som får denne tilgangen, blant annet ved å gi alle mulighet til å velge et offentlig tilbud.

Blant annet ønsker han å sikre tilgang til dette tilbudet for personer som i utgangspunktet kvalifiserer til å bli med det offentlige helseprogrammet Medicaid, men som ikke får tilgang fordi de blir forhindret på delstatsnivå. Medicaid er ment å dekke helsehjelp til lavinntektsfamilier, og programmet ble utvidet med Obamacare, men i praksis er det mange som ikke får tilgang.

Biden ønsker også økt satsing på landets store helseutfordringer, som kreft, Alzheimer, opiodavhengighet og mental helse.

Bedre utdanning

I skolepolitikken trekker Joe Bidens kampanje fram Biden og kona Jill som et tospann som vil kjempe for bedre utdanning. Jill Biden har vært lærer i 30 år og vil jobbe for utdanning dersom hun blir førstedame.

Joe Biden vil øke lærerlønningene, og utvide mulighetene til etterutdanning og oppdatering for lærere. Han vil også øke antall helse- og sosialarbeidere i skolen.

Han vil sikre alle barn tilgang til førskole, og eliminere gapet mellom rike og fattige skoler.

Biden mener at to år på college skal være gratis.

Kjempe for klima

Biden vil bruke 1.7 milliarder dollar på klimatiltak.

Han vil gjøre USA utslippsfritt innen 2050 gjennom store investeringer i fornybar energi. Fra dag én som president vil han signere en rekke presidentdekreter som går mye lenger enn hva han gjorde sammen med Obama.

Han vil fra dag én få USA tilbake i Parisavtalen, som Trump har tatt landet ut av.

Gjenreise USA internasjonalt

Joe Biden er opptatt av USAs posisjon og ansvar internasjonalt. Han vil reparere forholdet til allierte og sørge for at USA tar tilbake rollen som «moralsk og økonomisk leder av verden». Han mener dette er viktig på områder som klima, atom, handel, flyktninger og menneskerettigheter.

Mer demokrati

Biden vil sikre at alle er en del av demokratiet, blant annet gjennom å kjempe mot udemokratiske endringer som for eksempel gjør det vanskeligere å stemme i valg for enkelte folkegrupper. Han vil også ha mer åpenhet rundt politisk reklame og kampanjer, og kjempe mot at mektige og pengesterke interessegrupper påvirker politiske prosesser i Washington.

Les også: Dette vil Bernie Sanders