Theresa May gjør nytt fremstøt i Brussel

Mens det politiske kaoset vokser i London, reiser statsminister Theresa May til Brussel for å gjøre et nytt forsøk på å legge press på EUs ledere.

Av: Johan Falnes

Mens det politiske kaoset vokser i London, reiser statsminister Theresa May til Brussel for å gjøre et nytt forsøk på å legge press på EUs ledere.

Den britiske statsministeren møter EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker klokka 18.30 onsdag kveld for å gjøre opp status, opplyser EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier skal tidligere samme dag oppdatere Juncker og hans kommissærer om framdriften i samtalene med britene, bare 37 dager før Storbritannia etter planen skal forlate EU.

EU sier nei til reforhandling

May har de siste ukene forsøkt å få EU til å gå med på å gjøre endringer i utmeldingsavtalen som EU og Storbritannia har forhandlet fram, etter at avtalen ble avvist av et knusende flertall i Underhuset i januar.

Men så langt er det ikke meldt om noe gjennombrudd i samtalene.

EU er innstilt på å lytte og samarbeide, men kommer ikke til å åpne for nye forhandlinger om selve teksten i avtalen, fastholder Schinas.

– Nye samtaler vil bli holdt denne uka for å se om det er mulig å finne en vei igjennom dette som både Underhuset og EU-parlamentet kan støtte, sier han.

Politisk uro i London

Samtidig øker den politiske uroen i London, der sju parlamentarikere fra Labour mandag kunngjorde at de trekker seg fra partiet og danner sin egen gruppe i stedet.

De sju mener alle at det bør holdes en ny folkeavstemning om EU – men oppgir også misnøye med Labours partileder Jeremy Corbyn og et mangelfullt oppgjør med antisemittiske holdninger som viktige grunner til beslutningen.

Labours nestleder Tom Watson sa mandag at han frykter flere vil hoppe av hvis ikke partiet endrer kurs.

– Dette landet står overfor noen vanskelige spørsmål. Men vi har ennå ikke klart å overbevise velgerne om at det er vi som har svarene, sa Watson.

Ifølge britisk presse går det også rykter om at avskallinger kan være i vente i torypartiet.

Forhandler om irskegrensa

I selve forhandlingene er det utmeldingsavtalens kontroversielle reserveløsning for irskegrensa som har vært hovedspørsmålet.

Denne reserveløsningen, ofte omtalt som en «backstop» for Nord-Irland, er kun ment å tre i kraft som en siste utvei hvis ingen annen løsning kommer på plass. Det skal da innføres en midlertidig tollunion mellom EU og Storbritannia, samtidig som Nord-Irland underlegges store deler av regelverket for det indre marked. Formålet med dette er å garantere fri flyt av varer over irskegrensa, noe som regnes som avgjørende for å bevare fredsprosessen på øya.

Men løsningen har skapt dyp misnøye på britisk side. Grunnen er bekymring for at backstolpen skal bli en «felle» som fanger Storbritannia i en uønsket tollunion med EU på ubestemt tid.

Kravet har derfor vært en absolutt tidsramme for hvor lenge ordningen kan vare, eller en klausul som gjør det mulig for britene ensidig å trekke seg ut.

Men ifølge Schinas er ingen av disse alternativene akseptable for EU.