Svart røyk stiger opp etter eksplosjoner øst for Damaskus. FOTO: AP/NTB SCANPIX

– Syria-krig blir like langvarig som krigen i Irak

SYRIA: En full vestlig inngripen i Syria vil få tidligere intervensjoner som i Kosovo til å fortone seg som en søndagstur, mener kommandørkaptein Per Christian Gundersen i Forsvarets høgskoles mediegruppe.

En slik krig har han liten tro på vil komme.

– Jeg blir overrasket hvis Vesten engasjerer seg med bakkestyrker slik situasjonen er nå, sier Gundersen til NTB.

– Det blir i så fall minst like kostbart, komplisert og langvarig som krigen i Irak.

Erfaringen fra Irak og Afghanistan gjør at vestlige ledere vil og må tenke seg svært godt om før det innledes noen militær aksjon mot Syria, understreker Gundersen. Han har fulgt situasjonen i Syria over tid, og uttalelsene hans er basert på åpne kilder.

Flyvåpen?

Mange har trukket fram muligheten for å slå ut president Bashar al-Assads luftforsvar og flyvåpen som den mest sannsynlige aksjonen. Gundersen påpeker at heller ikke det er uproblematisk.

– For det første er Syrias luftstyrker klart sterkere og mer potente enn de var i Libya. Dessuten vil det være kostnadskrevende. Og hvis man først deltar, er det lettere å bli trukket tettere inn i krigen, sier han.

– Hvorfor skal man da for eksempel ikke fortsette med å gå løs på stridsvogner og artilleri, som er det som dreper flest i krigen, sier han for å illustrere dilemmaet.

Kjemiske lagre

Å uskadeliggjøre Assad-regimets lagre av kjemiske våpen vil kreve en storstilt militær intervensjon, understreker han. For det første vil det kreve nøyaktig kunnskap om hvert eneste lager. Og man vil måtte kjempe seg fram til hvert sted, ta kontroll med de livsfarlige stoffene og enten uskadeliggjøre dem eller bringe dem ut av Syria.

– Det vil kreve store militære ressurser å få til dette. Kjemiske våpen er trolig lagret på utallige steder rundt om i landet og utgjør sannsynligvis hundrevis av tonn. Vi snakker om en stor, landsdekkende militær operasjon med store styrker på bakken, og med luftstøtte, etterretning, transport og spesialister. Jeg tror ikke det er et aktuelt valg nå. Ingen ønsker å gjøre dette, sier Gundersen.

Hvem

Han tror FNs våpeneksperter eventuelt vil kunne fastslå at det er brukt kjemiske våpen, men at det blir vanskeligere å bevise hvem som gjorde det. Opprørere og regimet anklager hverandre.

– Opprørerne kan ha gjort det for å sverte Assads regime. Assad-regimet kan ha brukt gass, overbevist om at det vil være vanskelig eller umulig for Vesten å intervenere. Og det kan ha vært underordnede elementer i Assad-regimet som ikke er under kontroll eller har gjort det som en provokasjon for å utløse interne endringer, sier kommandørkapteinen.

– Uansett viser krigen så langt at partene ikke skyr noen midler, tilføyer han.

Vepsebol

Ekspertene er også i tvil om det virkelig vil bety noe å trene opprørsstyrker og væpne dem bedre. Det vil uansett ta tid. Og så er situasjonen blant opprørerne ustabil, med en sterk fraksjon av islamistiske grupper som ønsker enda en islamsk stat.

– Verken Vesten, Russland eller andre makter ønsker en islamistisk stat i Syria, sier han og mener man ikke kommer utenom en regional konferanse og en politisk løsning. Militær intervensjon eller flere våpen kan ikke alene løse konflikten.

– Syria er et vepsebol som alle nøler med å stikke fingeren bort i, fastslår han. (NTB)