Svenske Säpo advarer mot høyreekstrem vold

Svensk sikkerhetspoliti advarer mot økt fare for høyreekstrem vold. Hvit makt-miljøene vokser, og individer kan inspireres til attentat og voldshandlinger.

– Vi har en utvikling der vi ser at ideer og propaganda rundt om den høyreekstreme, voldsforherligende ideologien øker. Vår erfaring er at flere individer tar til seg dette, og det kan være personer som i dag ikke er organisert i hvit makt-miljøet, sier Säpo-sjef Klas Friberg.

Han påpeker at risikoen for at personer med forbindelser til hvit makt-miljøet skal begå attentat, er blitt større.

– Vi har dessverre sett at antall ugjerninger har økt ute i verden, sier han og sikter til massakrene i Christchurch i New Zealand, El Paso i USA og også i Bærum.

– Her har vi personer som ikke inngår i hvit makt-miljøene, men som har tatt til seg denne typen radikal-nasjonalistiske ideer, sier Friberg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Säpo påpeker at folk i utkantene av miljøet kan radikaliseres på internett.

På lengre sikt ser Säpo en trussel mot demokratiet, ikke minst når det begås angrep mot politikere, minoritetsgrupper og andre representanter for samfunnet.

Det er risiko for at voldsforherligende høyreekstremisme kan gå fra «noe ekstremt til noe normalt», og det drives fram av hatsk retorikk og økt polarisering, mener Friberg og legger til at hele samfunnet må være med på å imøtegå en slik utvikling i tide.