- Støtten har tatt av

BRED STØTTE: Protestene i Hongkong har fått støtte langt ut over studentmiljøet, sier den norske professoren Børge Bakken i Hongkong.

INTERVJUET

Hvem: Børge Bakken

Hva: Professor ved Institutt for sosiologi ved universitetet i Hongkong

Hvorfor: Har bodd i Hongkong i ti år og fulgt utviklingen tett

Professor Børge Bakken har bodd i Hongkong i ti år, og har fulgt demonstrasjonene over tid. Han mener befolkningen har fått nok av udemokratiske prosesser og løgner, og svarer her på bakgrunnen for demonstrasjonene:

Hvordan har denne bevegelsen oppstått?

- Det har vært en god del aktivisme i studentmiljøet, men det som skjer nå går langt utover det. Det er misnøye som har pågått i lang tid med løgner og faktisk også korrupsjon fra ledelsen i Hongkong. Det er kanskje den generasjonen som nettopp har begynt på universitetet som står for den største støtten blant studentene. Det patriotiske pensumet som skulle innføre «fedrelandskjærlighet» til Kina ble trukket tilbake etter at 100,000 high school-studenter demonstrerte mot det. Opprøret er nå blitt et sammenfall mellom forskjellige organiserte bevegelser som støtter demonstrasjonene, men det har tatt helt av og fått populær støtte langt ut over det noen forestilte seg.

Er vestlige mediers analyse av demonstrantene som «fredelige», «siviliserte» og «høflige» demonstranter en riktig analyse?

- Ja, demonstrantene er ikke voldelige, selv om det er rivninger mellom dem. For eksempel ville en liten fraksjon aktivister ta over flaggseremonien onsdag, der det kinesiske flagget ble heist. Flertallet hindret det, og snudde bare ryggen til flaggheisingen. Den tidligere politisjefen i Hongkong holdt en strategi om tilbakeholdenhet, og det er en strategi som gjorde politiet populært blant befolkningen. Med den nye innsettelsen av ny «pro-Beijing»-politisjef kom en ny og mer militær linje inn i politiet. Men det er den udemokratiske prosessen og løgnene som opprører folk. Stemningen har endret seg ganske mye bare de siste to årene. Folk ser Leung som en marionett for Beijing.

Hvordan tror du dette vil utvikle seg?

- Uansett utfall har folk i Hongkong fått en stolthet, de har på en måte vunnet uten at det trenger å manifestere seg i mer demokrati. Kanskje skifter de ut regjeringsmedlemmer i Hongkong, kanskje «ofrer» Beijing den upopulære C.Y. Leung. Optimistene tror det, men det er andre som sier at «noe stygt vil skje snart».

Hvordan har du merket utviklingen av dine egne studenters demokratiske engasjement?

- Det interessante med mine studenter var at mange var politioffiserer som tok videreutdanning for forfremmelse i politiet. Det klare flertallet av disse ville stå på demonstrantenes side, et mindretall ville følge Beijing. De fleste er lite motiverte for å slå ned sine medstudenter, mange politifolk er opplært i tradisjonene med tilbakeholdenhet.

utenriks@dagsavisen.no